LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., v r. 1991 absolvoval obor stomatologie na LF UP v Olomouci. V r. 1994 složil atestaci I. stupně ze stomatologie, v r. 1997 nástavbovou atestaci z parodontologie a onemocnění sliznice dutiny ústní, v r. 1999 ukončil doktorandské studium (Ph.D.) a v r. 2004 obhájil habilitační práci Regenerace parodontu (doc.). V r. 1999 byl jmenován soudním znalcem v oboru forenzní stomatologie. V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení parodontologie na KZL LF UP v Olomouci a zároveň pracuje v soukromé praxi v Olomouci a Břeclavi. Podílí se na výuce pregraduálních a postgraduálních studentů a těch, kteří se zajímají o implantologii a parodontologii, podporuje nové metody a techniky v zubním lékařství. Je autorem 35 odborných článků, monografie Plastická chirurgie parodontu, dvou skript pro pregraduální studenty zubního lékařství, kapitol v parodontologické učebnici Practical Advisor for a Dentist (Verlag Dashofer) a více než 300 přednášek.

Kontakt

 MStarosta@seznam.cz

Články autora