LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jan Streblov (*1978) v r. 2003 absolvoval obor stomatologie na 1. LF UK v Praze. Od r. 2004 do r. 2010 pracoval v Pražském centru dentální implantologie, kde se kromě praktického zubního lékařství zaměřil také na implantologii a parodontologii. Od podzimu 2010 pracuje v Dentální klinice 3DK, kterou založil spolu s MUDr. Martinem Tomečkem. Je držitelem Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog. Od dob studií se také zabývá překlady odborných textů a tlumočením přednášek. Dále je certifikovaným členem České akademie dentální estetiky, Deutsche Gesellschaft für Implantologie, členem Implantologického klubu ČR a členem redakční rady LKS. Od r. 2010 publikuje, přednáší a pořádá praktické kurzy v ČR i v zahraničí.

Kontakt

 streblov@3dk.cz

Články autora