LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 20b odst. 2 organizačního řádu – stanov ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k rentgenové diagnostice při preventivních prohlídkách:

1. Rentgenové vyšetření pomocí skusových snímků (bite-wing) je u ozubených čelistí důležitou součástí preventivní prohlídky k vyloučení začínajících i recidivujících kazů pod výplněmi, jakož i počínajících onemocnění parodontu.

2. Optimální frekvence vyšetření pomocí skusových snímků je jedenkrát ročně, a to zpravidla v rozsahu jednoho snímku pro levou polovinu čelistí a jednoho snímku pro pravou polovinu čelistí.

3. U dospělých pacientů s nízkým rizikem vzniku zubního kazu se může frekvence snížit až na jedenkrát za 2 až 3 roky.

4. U dětí s bite-wingy začínáme nejdříve v pěti letech. U dětí s nízkým rizikem vzniku zubního kazu je vhodná frekvence jedenkrát za 2 až 3 roky, u dětí s vysokým rizikem zubního kazu jedenkrát ročně.

5. Ortopantomogram není vhodnou náhradou skusového snímku, protože jeho čitelnost není vždy optimální a dávka záření je několikanásobně vyšší.