LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zubní průkaz dítěte na rok 2021

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Co vás zajímá

Zubní průkaz dítěte vydala Česká stomatologická komora již posedmnácté. Užitečná pomůcka, která připomíná rodičům, jak často mají se svým dítětem navštěvovat zubního lékaře, si získala i ty nejmenší pacienty díky edukativnímu kreslenému komiksu s Dentíkem, který je součástí průkazu již třetím rokem. Pro rok 2021 byly zubní průkazy vydány v počtu 130 000 kusů.

Skupinové profesní pojištění

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Co vás zajímá

Od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.

Úhradová vyhláška na rok 2021

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Co vás zajímá

Loňský rok byl celý jaksi divný a neutěšený. Divné a neutěšené bylo i jednání o cenách stomatologických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění na rok 2021, jak jsme již referovali v LKS 7 – 8/2020. Koronavirová epidemie prostě zamotala se vším.

Roční členské příspěvky na rok 2021

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Co vás zajímá

V uplynulých dnech byl všem členům ČSK zaslán předpis s instrukcemi k úhradě ročního členského příspěvku na letošní rok 2021.

Dvě důležité výzvy členům České stomatologické komory

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Co vás zajímá

Dvě důležité výzvy členům České stomatologické komory Vážení členové České stomatologické komory, věnujte prosím pozornost následujícím oznámením týkajícím se důležitých událostí, které naši Komoru čekají v roce 2021.

Česká stomatologie nejvíce zasažena covidem z celé medicíny

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Co vás zajímá

Údaje zdravotních pojišťoven za 1. pololetí 2020 ukázaly, že nejvíce zasaženým segmentem medicíny (pokud nepočítáme velmi specificky zasažený segment lázeňství) je stomatologie s poklesem celkového objemu úhrad o 6,57 %, a to i přesto, že pro letošní rok vzrostly oproti roku předcházejícímu ceny jednotlivých výkonů.

Skupinové profesní pojištění

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Co vás zajímá

Od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.

Znovu připomínáme: Do 31. 10. 2020 výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů ČSK

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Co vás zajímá

Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991. Z toho vycházejí i novelizované předpisy Komory, které zavedly tzv. výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů (označovanou také „klikací povinnost“).