LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zájemců o rozšiřování znalostí v oboru pedostomatologie přibývá

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Co vás zajímá

Mnohé z vás zaujala zpráva v březnovém LKS a na komorovém webu, že představenstvo ČSK schválilo novou obsahovou náplň vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii. První z vypsaných kurzů „Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře (1. část)“ byl během týdne obsazený... Proto jsme k tématu připravili následující rozhovor.

Používání zubních RTG a požadavky na registraci této činnosti

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Co vás zajímá

Dne 1. 1. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále AZ), který nahradil „starý“ zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále SAZ). Tato skutečnost s sebou přinesla poměrně významné změny, které souvisí i s používáním zubních rentgenových zařízení. Prováděcími právními předpisy k novému AZ jsou, kromě jiných, vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a…

Kancelář ČSK – Servis pro vás

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Co vás zajímá

Kancelář ČSK je základním servisním centrem Komory. Poskytuje členům ČSK i oblastním stomatologickým komorám rozsáhlou informační, administrativní a organizační podporu, zajišťuje chod systému celoživotního vzdělávání a přípravu komorových akcí, je významným uzlem vnitřní i vnější komunikace Komory. Tvoří ji profesionální tým zaměstnanců. S některými z nich jste v pravidelném kontaktu, ale někdy se stává, že přesně nevíte, na koho se s…

Kancelář ČSK – Servis pro vás

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Co vás zajímá

Kancelář ČSK je základním servisním centrem Komory. Poskytuje členům ČSK i oblastním stomatologickým komorám rozsáhlou informační, administrativní a organizační podporu, zajišťuje chod systému celoživotního vzdělávání a přípravu komorových akcí, je významným uzlem vnitřní i vnější komunikace Komory. Tvoří ji profesionální tým zaměstnanců. S některými z nich jste v pravidelném kontaktu, ale někdy se stává, že přesně nevíte, na koho se s…

Kancelář ČSK – Servis pro vás

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Co vás zajímá

Kancelář ČSK je základním servisním centrem Komory. Poskytuje členům ČSK i oblastním stomatologickým komorám rozsáhlou informační, administrativní a organizační podporu, zajišťuje chod systému celoživotního vzdělávání a přípravu komorových akcí, je významným uzlem vnitřní i vnější komunikace Komory. Tvoří ji profesionální tým zaměstnanců. S některými z nich jste v pravidelném kontaktu, ale někdy se stává, že přesně nevíte, na koho se s…

Kancelář ČSK – Servis pro vás

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Co vás zajímá

Kancelář ČSK je základním servisním centrem Komory. Poskytuje členům ČSK i oblastním stomatologickým komorám rozsáhlou informační, administrativní a organizační podporu, zajišťuje chod systému celoživotního vzdělávání a přípravu komorových akcí, je významným uzlem vnitřní i vnější komunikace Komory. Tvoří ji profesionální tým zaměstnanců. S některými z nich jste v pravidelném kontaktu, ale někdy se stává, že přesně nevíte, na koho se s konkrétní záležitostí obrátit.…

Navýšení úhrad stomatologické péče v roce 2019

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Co vás zajímá

Díky úspěšné strategii zástupců zubních lékařů v dohodovacím řízení o cenách stomatologické péče na rok 2019 dochází k významnému navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Tento nárůst vysoce přesahuje jednu miliardu korun oproti letošnímu roku.

Podpora komorových registrů a usnášeníschopnosti oblastních sněmů

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Co vás zajímá

Letos na jaře sněm Komory po roční debatě a přípravě schválil projekt „podpory registrů a usnášeníschopnosti“, což je pracovní název pro změnu velké části našich řádů, která řeší dvě zásadní věci: úplnost a aktuálnost údajů v seznamu členů Komory a usnášeníschopnost sněmů Oblastních komor (OSK).

Na koho cení zuby Zubohrad?

LKS 06/2018 15. 6. 2018 Co vás zajímá

Obnovování plných mocí pro Zubohrad ukázalo, že mnoho kolegů ani neví, co to vlastně Zubohrad je. Netuší, že Zubohrad řeší financování péče z veřejného zdravotního pojištění, což ČSK nemůže. Za dobu existence Zubohradu už se vyměnila bezmála jedna generace stomatologů a je dobré si základní skutečnosti připomenout.

Co se nám podařilo díky CED

LKS 06/2018 15. 6. 2018 Co vás zajímá

REGULACE LÉKAŘSKÝCH POVOLÁNÍ V EU ZŮSTÁVÁ V RUKOU NÁRODNÍCH STÁTŮ. V LKS 1/2018 (str. S2–S3) jsme vás informovali o nelehké snaze, kterou si evropští stomatologové reprezentovaní CED (Rada evropských zubních lékařů) dali za úkol. Evropská komise chtěla v rámci tzv. „Proportionality law“ snížit regulaci lékařských profesí a převést ji na centrální, tj. bruselskou úroveň.