LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Reforma řádů Komory

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Co vás zajímá

V červnu 2020 schválil sněm Komory několik nových řádů, které v souhrnu tvoří tzv. velkou reformu řádů Komory. Jde o zcela nový organizační řád, který nahradil řadu dosavadních předpisů Komory, a o související úpravy řádu jednacího, volebního a disciplinárního.

Na referentky ASČ se můžete obrátit každý pracovní den

LKS 06/2020 20. 6. 2020 Co vás zajímá

Projekt Administrativa správních činností (ASČ) je plně funkční. Všichni členové ČSK se mohou s plnou důvěrou obracet se svými žádostmi a dotazy týkajícími se členství, ohlašování změn, celoživotního vzdělávání, členských příspěvků a vystavování různých potvrzení (např. o členství a bezúhonnosti, potvrzení preskripce apod.) na nové pracovnice Vnitřního oddělení – referentky ASČ, které tuto činnost komplexně převzaly od původních sekretariátů Oblastních komor.

Pět otázek pro dr. Karla Jílka z Uničova

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, připravili jsme pro LKS rozhovor, který je veskrze unikátním dokumentem doby, na kterou nikdo z nás nebyl připraven, ale kterou jsme jako stomatologická profesní komunita prošli se ctí.

Reakce představenstva ČSK na Petici pracovníků v oboru zubní lékařství – COVID 19

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Co vás zajímá

Na webu petice.com byla dne 21. března 2020 zveřejněna petice, jejíž signatáři poukazovali na nevyhovující stav distribuce osobních ochranných pracovních prostředků a důrazně požadovali, aby  „představenstvo ČSK v čele s prezidentem ČSK, dalo přes právní kancelář ČSK podnět Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to zařazením zubního lékařství (po vzoru ostatních zemí EU, jako je např. Itálie a Španělsko) do…

Informace Vzdělávacího střediska ČSK

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Co vás zajímá

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice je zrušena prezenční forma vzdělávacích akcí ČSK a konání profesních zkoušek v průběhu dubna 2020.

Zubní průkaz dítěte na rok 2020

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Co vás zajímá

Nový zubní průkaz, který prošel v loňském roce významnou proměnou, je nyní nejen užitečnou pomůckou připomínající rodičům, jak často navštěvovat se svým dítětem zubního lékaře, ale díky kreslenému komiksu si ho oblíbili i malí pacienti. Pro rok 2020 byly zubní průkazy vydány v počtu 140 000 kusů.

Administrativa správních činností: nový projekt sloužící každému členovi Komory

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Co vás zajímá

Sněm ČSK na listopadovém jednání schválil projekt Administrativa správních činností (ASČ). Od začátku ledna 2020 projekt postupně nabíhá a v průběhu prvního čtvrtletí převezmou referentky ASČ jednotlivé agendy a dokumentaci od sekretariátů Oblastních komor. Na webových stránkách Komory budou průběžně aktualizovány údaje o tom, ve které Oblastní komoře již k předání agendy došlo, společně s kontaktními údaji na příslušnou referentku…

Hlavní změny v textu úhradové vyhlášky na rok 2020

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Co vás zajímá

V minulém čísle LKS jsme vás seznámili se změnami úhrad v příštím roce. Zároveň jsme naznačili, že dohodovací řízení a příprava úhradové vyhlášky na ministerstvu zdravotnictví s sebou přinesly i řadu více či méně důležitých textových změn.