LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologie nejvíce zasažena covidem z celé medicíny

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Co vás zajímá

Údaje zdravotních pojišťoven za 1. pololetí 2020 ukázaly, že nejvíce zasaženým segmentem medicíny (pokud nepočítáme velmi specificky zasažený segment lázeňství) je stomatologie s poklesem celkového objemu úhrad o 6,57 %, a to i přesto, že pro letošní rok vzrostly oproti roku předcházejícímu ceny jednotlivých výkonů.

Skupinové profesní pojištění

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Co vás zajímá

Od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.

Znovu připomínáme: Do 31. 10. 2020 výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů ČSK

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Co vás zajímá

Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991. Z toho vycházejí i novelizované předpisy Komory, které zavedly tzv. výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů (označovanou také „klikací povinnost“).

Reforma řádů Komory

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Co vás zajímá

V červnu 2020 schválil sněm Komory několik nových řádů, které v souhrnu tvoří tzv. velkou reformu řádů Komory. Jde o zcela nový organizační řád, který nahradil řadu dosavadních předpisů Komory, a o související úpravy řádu jednacího, volebního a disciplinárního.

Na referentky ASČ se můžete obrátit každý pracovní den

LKS 06/2020 20. 6. 2020 Co vás zajímá

Projekt Administrativa správních činností (ASČ) je plně funkční. Všichni členové ČSK se mohou s plnou důvěrou obracet se svými žádostmi a dotazy týkajícími se členství, ohlašování změn, celoživotního vzdělávání, členských příspěvků a vystavování různých potvrzení (např. o členství a bezúhonnosti, potvrzení preskripce apod.) na nové pracovnice Vnitřního oddělení – referentky ASČ, které tuto činnost komplexně převzaly od původních sekretariátů Oblastních komor.

Pět otázek pro dr. Karla Jílka z Uničova

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Co vás zajímá

Vážení čtenáři, připravili jsme pro LKS rozhovor, který je veskrze unikátním dokumentem doby, na kterou nikdo z nás nebyl připraven, ale kterou jsme jako stomatologická profesní komunita prošli se ctí.

Reakce představenstva ČSK na Petici pracovníků v oboru zubní lékařství – COVID 19

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Co vás zajímá

Na webu petice.com byla dne 21. března 2020 zveřejněna petice, jejíž signatáři poukazovali na nevyhovující stav distribuce osobních ochranných pracovních prostředků a důrazně požadovali, aby  „představenstvo ČSK v čele s prezidentem ČSK, dalo přes právní kancelář ČSK podnět Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to zařazením zubního lékařství (po vzoru ostatních zemí EU, jako je např. Itálie a Španělsko) do…

Informace Vzdělávacího střediska ČSK

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Co vás zajímá

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice je zrušena prezenční forma vzdělávacích akcí ČSK a konání profesních zkoušek v průběhu dubna 2020.