LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sto let od vydání české knihy Stomatotechnika

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Historie

„Nebylo dosud české knihy o zubní technice, ani o širším pojetí o stomatotechnice nebylo dosud v naší odborné literatuře nic systematicky napsáno, ač potřeba knihy podobné byla naléhavá, čím dál tím palčivější. Ujali jsme se tedy s kolegou Wachsmannem na laskavé vybídnutí profesora Jesenského ohromné práce té, podati praktikovi soustavné zpravování látky týkající se tohoto oboru a seznámiti ho s pokrokem této prosthetické…

Malé dentální umění – velkorysé

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Historie

Sošky nebo figurky zpodobňující nejen lidské postavy provázejí dějiny lidstva už od pradávna. Na území jižního Německa v údolí Lonetal byla nalezena figurka Venuše vyřezaná z mamutího klu a je považována za jedno z nejstarších zobrazení člověka. Stáří sošky se odhaduje na víc než 35 000 let. Byly zde objeveny také zvířecí podobizny – medvěd, sob, mamut, kůň. Velikost exponátů zhruba mezi pěti…

Otevřete pěkně ústa…

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Historie

Nástroje, o nichž dnes píšeme, lze pojmenovat v různých jazycích velmi rozmanitě: otvírák, šroub, svorka. V české stomatologické praxi se ujal pojem rozvěrač (úst nebo čelistí). Slouží jednak ke stabilizaci operačního pole pacienta a pomáhají mu také při časově náročných zákrocích udržet bez křeče otevřená ústa. Nastupují i v situacích, kdy pacient není schopen vlastní vůlí a silou ústa otevřít, např. při…

Od měchů a rozprašovačů k turbínkám

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Historie

Bez stlačeného vzduchu ve všech možných technologických podobách je náš svět už po několik tisíciletí nepředstavitelný. Chyběla by nám kovářská výheň s mohutnými měchy a nebylo by ani tavby kovů v zubní laboratoři. Dámy by nemohly používat vonné rozprašovače a lékaři by zase byli ochuzeni o spreje všeho druhu. A samozřejmě by neexistovaly ani výkonné kompresory včetně těch, které pohánějí vzduchové turbínky…

Ex libris stomatologicus

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Historie

Pro čtenáře paperbacků či dokonce e-booků tentokrát oživujeme dávnou tradici exlibris. Ony nevelké papírky s obrázkem vytištěným různými technologiemi najdete v knížkách ze staré rodinné knihovny nebo na skvostech z antikvariátu. Exlibris bývá nalepeno na tzv. přídeští, čili levé části předsádky (to je ten dvojlist silnějšího papíru, který drží dohromady desky knihy s vnitřním knižním blokem...). Exlibris mohou být ovšem…

Unikátní kolekce dentálních anomálií

LKS 07-08/2018 17. 7. 2018 Historie

Více než tři čtvrti milionu exponátů, jež pro náš obor uchovává Muzeum historie zubního lékařství v německém Zschadrassi, už čistě statisticky dává reálnou šanci uvidět tu zcela unikátní, někdy dokonce senzační věci. Některé sbírkové předměty zaujmou jen specialisty – ať už zubní lékaře, zubní techniky nebo například rentgenology. Mnohé exponáty však vyzařují ono kouzlo starých časů, jemuž nelze odolat. Zasáhne…

Technické kleště

LKS 06/2018 15. 6. 2018 Historie

Kleště jako symbol „trhání zubů“ držívá v ruce už sv. Apolena, zobrazená na malbách, grafikách i v plastikách. Kleště ovšem bezesporu hrají důležitou a výjimečnou úlohu také v oblasti „technického“ stomatologického instrumentária, ať už v rukou zubního lékaře, nebo i zubního technika.

Dentální hygiena hrou

LKS 05/2018 11. 5. 2018 Historie

V Čechách se edukativní stolní hry s tematikou péče o chrup příliš nevidí. (Možná nás na nějakou sami upozorníte.) V zahraničí a zejména v Německu se s nimi ale v průběhu uplynulých desetiletí setkáváme docela často. Ostatně, lidé si hrají rádi. Vždyť nejstarším pravěkým hračkám z kamínků, kostí či dřívek je už více než sto tisíc let.

Čelovky ve stomatologii

LKS 04/2018 8. 4. 2018 Historie

Zejména v oblasti sportu a turistiky nebo jako domácí kutilové se dnes bez čelovky neobejdeme. Kupodivu se ta dnešní velmi podobá té z dob více než před sto lety. Samozřejmě je už moderně napájena z dobíjecích článků a umožňuje různou intenzitu osvětlení.