LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Kaleidoskop

Česká stomatologická komora převzala vydávání odborného, vědeckého časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, který letos vstupuje do svého 119. ročníku. Bude vycházet 4x ročně a vydání ČSPZL č. 1/2019 je plánováno na duben.

Pozvánka na valnou hromadu SSS ČR

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Kaleidoskop

Ve dnech 29.–31. 3. 2019 se uskuteční XXXVIII. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR. Tentokrát bude místem konání Plzeň.