LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

František Burian – zakladatel plastické chirurgie

LKS 09/2019 14. 9. 2019 Kdo byl kdo

„Objevil se na chirurgickém nebi jako jasně planoucí meteor oslňující svým talentem, elánem a úspěchem.“ Tak charakterizuje profesor Václav Karfík svého předchůdce Františka Buriana. K těmto slovům by zasloužilo dodat, že František Burian byl i mužem neumdlévající houževnaté vytrvalosti, s níž po celý život překonával stále nové a nové překážky.

Pamětní deska Jiřímu Jesenskému má opět své důstojné místo

LKS 07-08/2019 21. 7. 2019 Kdo byl kdo

Slavnostní odhalení pamětní desky Jiřímu Jesenskému se uskutečnilo ve výukové laboratoři Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha dne 18. 6. 2019. Tedy v den 77. výročí hrdinné smrti výsadkářů, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a jimž Jiří Jesenský a jeho bratr Jan pomáhali a oba tuto spolupráci zaplatili životem.

Czermak versus Čermák

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Kdo byl kdo

Jak jste asi četli v dubnovém LKS 4/2019 v rozhovoru s doc. MUDr. Otakarem Brázdou, CSc.,  česká stomatologie má ve své historii i vynikající osobnost Jana Nepomuka Čermáka. V následujícím článku přinášíme další detailní souvislosti o tom, proč se někdy můžete setkat s německým přepisem jména tohoto vynikajícího českého fyziologa. Tedy Czermak...

Jaromír Křečan – zakladatel plzeňské kliniky

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Kdo byl kdo

Když Eduard Nessel přijímal jako demonstrátora ambulatoria medika Jaromíra Křečana, jistě netušil, že toto jméno bude znít zubním lékařstvím téměř po celé dvacáté století.

Bratři Jan a Jiří Jesenští

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Kdo byl kdo

Profesor Jan Jesenský si po vybudování první české zubní kliniky toužil splnit ještě jedno velké přání – najít vhodnou osobu, která by v jeho díle pokračovala. Hledal ji nejprve mezi svými nejbližšími, ale dcera Milena medicínu studovat nechtěla, její nadání, schopnosti i zájmy patřily literatuře, což zřejmě zdědila po své tetě, spisovatelce Růženě Jesenské. A tak pokračování v rodinné tradici…

Profesor zubního lékařství Jan Jesenský

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Kdo byl kdo

„Usměvavý profesor neseděl za katedrou, nestál za řečnickým pultíkem, nýbrž volně procházel posluchárnou, chvílemi se opíral o zeď a překrásně, zřetelně a jasně mluvil. Mluvil a kouřil. Ano, zapaloval si jednu cigaretu za druhou, za našich dob to byly Zory, nejlevnější druh, které vytahoval ze svazečku v novinovém papíře z kapsy pláště. Monokl z pravého oka občas přeleštil kapesníkem. S posluchači udržoval stálý přímý…

Docent zubního lékařství Mořic Baštýř

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Kdo byl kdo

„Dr. Baštýř je v Praze osobností všeobecně oblíbenou a jako zubní lékař má asi praxi největší. Zubní lékařství je dnešního dne asi nejvyhledávanějším a nejnamáhavějším oborem lékařským, je k němu zapotřebí všeobecných vědomostí lékařských, značné obratnosti chirurgické, značných zkušeností estetických a bůhví čeho ještě. Zubní lékař pomáhá nejen od katarů ozubice, od různých nemocí zubiny, vytrhává zuby nadobro zkažené a zpevňuje zuby…

Eduard Nessel a zubní ambulatorium v domě „Na Křižovatce“

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Kdo byl kdo

„Odborného vzdělání zvlášť důkladného v operativní části tohoto oboru dostalo se mi od otce Františka Nessela Med. et Chir. Dra., operatéra a profesora zubního lékařství na vysokých školách pražských.“ To píše Eduard Nessel ve své žádosti o habilitaci adresovanou „Slavnému c. k. sboru profesorskému fakulty lékařské na českých vysokých školách pražských“ v roce 1883.

František Nessel – první profesor zubního lékařství v Praze

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Kdo byl kdo

V seznamu přednášek na pražské lékařské fakultě pro akademický rok 1828/1829 se objevil nový předmět: zubní lékařství. Zásluhu na tom měl František Nessel. Ten zaslal 23. srpna 1827 dvorské studijní komisi ve Vídni žádost, aby mu bylo povoleno zubní lékařství v Praze přednášet.