LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Knihovna

Cílovou skupinou čtenářů jsou především ORL specialisté, praktičtí lékaři, dále studenti lékařských fakult a lékaři „styčných“ oborů – neurologie, stomatologie, oftalmologie a další.

Stable Base – Ošetření proteticky hraničních případů

LKS 05/2019 18. 5. 2019 Knihovna

Kniha byla poprvé vydána v německém originále nakladatelstvím Quintessence Publishing v roce 2017 v Německu. Do českého jazyka ji přeložil MDDr. Jan Kozák a o rok později byla pod názvem „Stable Base – ošetření proteticky hraničních případů“ vydána v České republice. Autory knihy jsou zubní lékař dr. Norbert Salenbauch z Göppingenu a zubní technik Jan Langer ze švábského Gmündu.

O lidech a životě

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Knihovna

Nakladatelství Galén loni vydalo monografii rytíře lékařského stavu, MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., FCMA, která primárně vznikla jako záměr předat vlastní životní zkušenost svým vnoučatům. Autor se v ní pokusil zachytit to nejvýznamnější z témat, kterými se zabývá přes půl století. Seskupil tu svá tradiční témata, zformuloval je však stručně a seřadil pro přehlednost podle abecedy. Knihu koncipoval jako mapu cesty za…

ČSK začíná vydávat časopis Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

LKS 02/2019 17. 2. 2019 O čem se mluví

Jak jsme vás již informovali, na základě smlouvy s Českou lékařskou společností JEP převzala Česká stomatologická komora vydání časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) na dobu třiceti let. Bude vycházet čtyřikrát ročně a vydání ČSPZL č. 1/2019 je plánováno na duben.

The evolution of the human head

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Knihovna

Tato monografie předního harvardského profesora evoluční biologie má nesmírný přesah do řady oborů včetně stomatologie. Ač vyšla již před několika lety, je stále tištěna znovu. U nás je autor široce známý až od roku 2016, především díky své knize „Příběh lidského těla. Evoluce, zdraví a nemoci“ (Jan Melvil Publishing, Brno, 2016, 495 s.), která se u nás stala brzy bestsellerem,…

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Knihovna

Výskyt různých forem poruch příjmu potravy narůstá a do určité míry se mění i jejich průběh. V klinické praxi se setkáváme stále častěji s chronickým průběhem a komplikovanou léčbou somatických následků utajovaných symptomů onemocnění u různých lékařů-specialistů. Z hlediska zubních lékařů je důležité, že právě oni mohou být mnohdy prvními, kdo podle vyšetření dutiny ústní vysloví podezření na tato onemocnění.

Emoce v medicíně II a III

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Knihovna

Jedním z nejúžasnějších témat, jež procházejí celou medicínou, našimi životy i dějinami, jsou bezesporu emoce.