LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jedu plomby aneb Motivační deník zubaře a dentální hygieny „od prvního ročníku na dobu neurčitou“

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Knihovna

Mladá začínající lékařka MDDr. Nikola Smětalová se třemi kolegyněmi MDDr. Ivou Vobornou, Ph.D., MUDr. Karin Chytilovou, Ph.D., a MUDr. Blankou Tomečkovou představily zajímavý a vysoce originální projekt – sepsat vlastní stomatologickou příručku, sehnat si na ni samostatně peníze, samostatně ji vydat a distribuovat. Před sto lety projekt extrémně rizikový, dnes, s pomocí nejnovějších technologií, skutečnost u nás i ve světě stále…

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Knihovna

Časopis „Čeká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) je odborný recenzovaný čtvrtletník, jehož historie sahá až do roku 1900. Koncem roku 2018 Česká stomatologická komora převzala jeho vydávání od ČLS JEP s cílem vrátit tradiční vědecký časopis do povědomí široké odborné veřejnosti a posílit ho jako platformu zejména pro ty, kteří potřebují publikovat k završení svého vědeckého vzdělání anebo k habilitaci.

Microsurgical endodontics

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Knihovna

Kniha Microsurgical endodontics je přehlednou a praktickou učebnicí mikrochirurgické endodoncie. Je rozdělena do 12 kapitol seřazených v logickém sledu tak, jak probíhá ošetření. Na konci každé kapitoly jsou v několika bodech shrnuty nejdůležitější poznatky z dané oblasti a seznam literatury.

Orálna medicína

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Knihovna

Odborná verejnosť dostáva do rúk výnimočnú knižnú publikáciu. Autor doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., si vybral za obsah svojej ďalšej knižnej publikácie vážnu problematiku. Orálna medicína sa zaoberá rôznymi patologickými prejavmi systémových, metabolických, iných ochorení, následkov liečebných postupov a nežiaducich účinkov farmakologickej liečby v ústnej dutine. Svoje dlhoročné poznatky a klinické skúsenosti zhrnul na 260 stranách textu s bohatou fotografickou…

Sedace dospělých a dětí ve stomatologii

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Knihovna

Vydání knihy doc. MUDr. Ladislava Hesse, DrSc., aktuálně reaguje na zvyšující se poptávku po nabídce sedativních technik ve stomatologické praxi. Od doby, kdy byla napsána poslední souhrnná publikace na podobné téma „Sedace v praxi zubního lékaře“ (autorů V. Ščigel, L. Hess, P. Michálek), uplynulo již 13 let, a od té doby došlo k některým významnějším posunům, kterým jsou právě v předkládané knize věnovány…

Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Knihovna

Páté vydání publikace „Compendium“ navazuje svou koncepcí i obsahem na předchozí čtyři vydání z let 1996 – 2009 známá pod názvem „Remedia Compendium“. Od svých starších verzí se odlišuje podrobnějším zpracováním jednotlivých rubrik článků o léčivých látkách a zařazením nově registrovaných léčivých látek, a to jak centralizovanou evropskou procedurou, tak národní procedurou.

Sluchová trubice

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Knihovna

Mezioborově pojatá monografie je věnována anatomické struktuře, která se může neodborníkům jevit jako nepříliš aktuální a významná. Avšak nahlédneme-li do textu, jehož 22 autorů a spoluautorů z celé České republiky představuje zástupce 8 medicínských oborů ze 13 různých pracovišť, případné rozpaky zmizí. Zjistíme, že sluchová neboli Eustachova trubice je skutečně „orgánem“ velice zajímavým a užitečným, jehož význam pro zdraví je značný.