LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Implant Prosthodontics: A Patient-Oriented Strategy

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Knihovna

Extenzivní monografie předního německého implantologa a protetika, profesora a ředitele Kliniky protetiky a biomateriálů na univerzitě v Cáchách, jistě zaujme každého stomatologa i stomatochirurga se zájmem o implantologickou problematiku. Na více než 700 stranách je zde prezentován přehled implantologicko-protetické problematiky od anamnézy a vyšetření pacienta přes materiálovou technologii po vlastní klinické i laboratorní postupy. Prezentuje se tedy jako kompendium současné implantologie,…

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 4/2019

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Knihovna

V prosinci vychází letošní čtvrté číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání od ledna tohoto roku převzala ČSK. Toto číslo je distribuováno pouze předplatitelům.

Polykat peří

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Knihovna

Josefa Kučeru zná většina stomatologické obce především jako vynikajícího ortodontistu, někteří jako skvělého praktika, jiní například jako spoluautora přelomové studie o komplikacích fixních retainerů. Méně je však známá jeho činnost básnická, přitom mu dosud vyšlo několik básní ve sborníku literární ceny Vladimíra Vokolka (Normisterion, 2010), dále publikoval v časopise Host (8/2010 a 8/2018) a Tvar (20/2018). V říjnu 2018 navíc získal…

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

LKS 11/2019 17. 11. 2019 Knihovna

Jedná se o první vydání monografie jednoho z předních českých patologů prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., shrnující komplexní výsledky celoživotní práce hlavního autora. Jak vyplývá z názvu publikace, v práci není zahrnuta problematika týkající se nádorů měkkých tkání. I tak se jedná o publikaci velmi rozsáhlou a svým zaměřením originální.

Farmakoterapie urgentních stavů

LKS 11/2019 17. 11. 2019 Knihovna

Jde o třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace pro lékaře, kteří se setkávají s život ohrožujícími stavy.

Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR

LKS 10/2019 19. 10. 2019 Knihovna

Páté vydání publikace „Compendium“ navazuje svou koncepcí i obsahem na předchozí čtyři vydání z let 1996 – 2009 známá pod názvem „Remedia Compendium“. Od svých starších verzí se odlišuje podrobnějším zpracováním jednotlivých rubrik článků o léčivých látkách a zařazením nově registrovaných léčivých látek, a to jak centralizovanou evropskou procedurou, tak národní procedurou.

Protetika III, 4., přepracované a rozšířené vydání

LKS 09/2019 14. 9. 2019 Knihovna

Publikace je novým, v pořadí již 4. vydáním souhrnného díla, v německém jazyce uváděného jako „Curriculum Prothetik“. Jedná se o přepracované a rozšířené vydání pozměněného kolektivu autorů. Jak sami autoři uvádějí, mladí kolegové dodali dílu novou jiskru. Český překlad zpracoval kolektiv překladatelů, vedoucí tohoto kolektivu a pořadatelkou díla byla prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Dentální rapsodie

LKS 07-08/2019 21. 7. 2019 Knihovna

Od MDDr. MUDr. Jiřího Šedého, Ph.D., jsme zvyklí především na rozsáhlé monografie a vědecké články. Zasvěceným je však známo, že autor občas zabrousí i do jiného literárního žánru, jako jsou například hororové povídky nebo pohádky. Jeho tematické spektrum je natolik široké, že jsem popravdě již ani nebyl překvapen, když se mi do ruky dostala jeho básnická prvotina s názvem „Dentální rapsodie“.