LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

ČSK začíná vydávat časopis Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

LKS 02/2019 17. 2. 2019 O čem se mluví

Jak jsme vás již informovali, na základě smlouvy s Českou lékařskou společností JEP převzala Česká stomatologická komora vydání časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) na dobu třiceti let. Bude vycházet čtyřikrát ročně a vydání ČSPZL č. 1/2019 je plánováno na duben.

The evolution of the human head

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Knihovna

Tato monografie předního harvardského profesora evoluční biologie má nesmírný přesah do řady oborů včetně stomatologie. Ač vyšla již před několika lety, je stále tištěna znovu. U nás je autor široce známý až od roku 2016, především díky své knize „Příběh lidského těla. Evoluce, zdraví a nemoci“ (Jan Melvil Publishing, Brno, 2016, 495 s.), která se u nás stala brzy bestsellerem,…

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Knihovna

Výskyt různých forem poruch příjmu potravy narůstá a do určité míry se mění i jejich průběh. V klinické praxi se setkáváme stále častěji s chronickým průběhem a komplikovanou léčbou somatických následků utajovaných symptomů onemocnění u různých lékařů-specialistů. Z hlediska zubních lékařů je důležité, že právě oni mohou být mnohdy prvními, kdo podle vyšetření dutiny ústní vysloví podezření na tato onemocnění.

Emoce v medicíně II a III

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Knihovna

Jedním z nejúžasnějších témat, jež procházejí celou medicínou, našimi životy i dějinami, jsou bezesporu emoce.

Systémová kortikoterapie – průvodce ošetřujícího lékaře

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Knihovna

Jednodílná monografie autora Michala Kršky z Kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze vyšla v řadě Farmakologie pro praxi jako svazek 63. Přináší stručný a výjimečně přehledný souhrn aktuálních poznatků problému terapie glukokortikoidy. Opatřena je předmluvou autora a řadou příloh včetně přehledných tabulek a grafů, seznamu zkratek a věcného rejstříku.

WHO Classification of Head and Neck Tumours

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Knihovna

V rámci 4. edice „blue books“ vyšla v r. 2017 aktualizovaná publikace WHO o nádorech hlavy a krku, shrnující poznatky o této tematice přijaté na jednání pracovního kolektivu IACR (International Agency for Research on Cancer), jež proběhlo v lednu téhož roku v Lyonu. Editoři řídili práci 135členného autorského kolektivu včetně plzeňské patoložky prof. A. Skálové.

Orofaciální onkologie

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Knihovna

Publikace našeho předního, nedávno zesnulého profesora maxilofaciální chirurgie, je přepracovanou verzí již rozebrané monografie „Nádory orofaciální oblasti“ z roku 1997.