LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Specialty imaging. Temporomandibular joint

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Knihovna

Před třemi lety se na trhu objevil rozsáhlý celobarevný atlas dvou amerických autorů, docentky radiologie a zubního lékařství Danii Tamimi z Texasu a profesora zubního lékařství Davida Hatchera z Kalifornie. Atlas brzy zaujal zubní lékaře i maxilofaciální chirurgy z celého světa. K tomuto kompendiu zobrazovacích metod temporomandibulárního kloubu přispělo dalších více než 40 autorů z celého světa. Kniha je svého druhu…

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 1/2020

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Knihovna

V březnu vychází letošní první číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK. Toto číslo je distribuováno společně s časopisem LKS 3/2020 všem jeho odběratelům.

Imunologie, stručně, jasně, přehledně

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Knihovna

Úspěšná publikace (předchozí tři vydání pod názvem Základy imunologie byla zcela rozebrána) nyní vychází již podruhé se současným názvem.

Poruchy polykání

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Knihovna

V roce 2018 autoři edice „Medicína hlavy a krku“ vydali novou knihu s názvem „Poruchy polykání“. Jedná se již o druhé, aktualizované, vydání, první bylo publikováno v roce 2009. Kniha pojednává o péči o nemocné s poruchami polykání různého původu a je zaměřena na multidisciplinární spolupráci lékařů různých specializací a také na práci klinických logopedů a zdravotních sester.

Implant Prosthodontics: A Patient-Oriented Strategy

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Knihovna

Extenzivní monografie předního německého implantologa a protetika, profesora a ředitele Kliniky protetiky a biomateriálů na univerzitě v Cáchách, jistě zaujme každého stomatologa i stomatochirurga se zájmem o implantologickou problematiku. Na více než 700 stranách je zde prezentován přehled implantologicko-protetické problematiky od anamnézy a vyšetření pacienta přes materiálovou technologii po vlastní klinické i laboratorní postupy. Prezentuje se tedy jako kompendium současné implantologie,…

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 4/2019

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Knihovna

V prosinci vychází letošní čtvrté číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání od ledna tohoto roku převzala ČSK. Toto číslo je distribuováno pouze předplatitelům.

Polykat peří

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Knihovna

Josefa Kučeru zná většina stomatologické obce především jako vynikajícího ortodontistu, někteří jako skvělého praktika, jiní například jako spoluautora přelomové studie o komplikacích fixních retainerů. Méně je však známá jeho činnost básnická, přitom mu dosud vyšlo několik básní ve sborníku literární ceny Vladimíra Vokolka (Normisterion, 2010), dále publikoval v časopise Host (8/2010 a 8/2018) a Tvar (20/2018). V říjnu 2018 navíc získal…

Patomorfologie chorob kostí a kloubů

LKS 11/2019 17. 11. 2019 Knihovna

Jedná se o první vydání monografie jednoho z předních českých patologů prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., shrnující komplexní výsledky celoživotní práce hlavního autora. Jak vyplývá z názvu publikace, v práci není zahrnuta problematika týkající se nádorů měkkých tkání. I tak se jedná o publikaci velmi rozsáhlou a svým zaměřením originální.

Farmakoterapie urgentních stavů

LKS 11/2019 17. 11. 2019 Knihovna

Jde o třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace pro lékaře, kteří se setkávají s život ohrožujícími stavy.

Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR

LKS 10/2019 19. 10. 2019 Knihovna

Páté vydání publikace „Compendium“ navazuje svou koncepcí i obsahem na předchozí čtyři vydání z let 1996 – 2009 známá pod názvem „Remedia Compendium“. Od svých starších verzí se odlišuje podrobnějším zpracováním jednotlivých rubrik článků o léčivých látkách a zařazením nově registrovaných léčivých látek, a to jak centralizovanou evropskou procedurou, tak národní procedurou.