LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Problémy u profesní zkoušky

LKS 01/2020 19. 1. 2020 O čem se mluví

O profesních zkouškách v praktickém zubním lékařství jsme si povídali s doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem Komory, MUDr. Taťánou Vrbkovou, členkou představenstva ČSK a členkou zkušební komise profesních zkoušek, a Mgr. Jiřím Slavíkem, právníkem Komory.

CED proti korporacím ve stomatologii

LKS 01/2020 19. 1. 2020 O čem se mluví

Na zasedání CED (Rada evropských zubních lékařů) dne 22. 11. 2019 v Bruselu se evropská stomatologie postavila ještě důrazněji proti korporacím v našem oboru.

Členské příspěvky absolventů v roce 2020

LKS 11/2019 17. 11. 2019 O čem se mluví

Od ledna 2020 začnou platit nová pravidla, podle kterých se stanovuje výši ročního členského příspěvku. Změny se dotknou i tzv. absolventů, tedy členů Komory v prvních letech jejich členství v Komoře.

V Helsinkách rokovala EU o stomatologii v rytmu ekologie a sociálního státu

LKS 11/2019 17. 11. 2019 O čem se mluví

Ve dnech 25. – 27. 9. 2019 jsem si v Helsinkách, které vlastně nejsou od Prahy tak daleko, na zasedání zodpovědných osob za jednotlivé obory zemí Evropské unie připadal jako na jiné planetě. Začalo to už uvítáním na radnici, kde nám radostně sdělili, že v Helsinkách z obecních a školních jídelen, jakož i z našeho občerstvení, vyloučili maso a mléko. Požádali nás, abychom ve…

Z kongresu ADA a FDI 2019 v San Franciscu

LKS 10/2019 19. 10. 2019 O čem se mluví

Heslo v podtitulku není z nějaké aktivisticko-pacientské akce, ale z největšího kongresu světa americké ADA (Americké stomatologické asociace) přímo v centru technologií a bohatství, v San Franciscu. Vždy velmi gigantická a odborně fundovaná událost letos byla i světovým kongresem spolupořádaným světovou stomatologickou organizací FDI ve dnech 4. – 8. 9. 2019.

Proč jsme změnili princip placení členských příspěvků?

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Co vás zajímá

Pokud začnete dělat v politice něco kontroverzního, velmi často začne věc žít svým vlastním životem a dočká se řady úprav, než vejde v platnost. Ale to je daň za pokrok. Pro mě tomu tak bylo i se změnou finančního řádu Komory, kterou nyní v květnu schválil sněm ČSK.