LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Z kongresu ADA a FDI 2019 v San Franciscu

LKS 10/2019 19. 10. 2019 O čem se mluví

Heslo v podtitulku není z nějaké aktivisticko-pacientské akce, ale z největšího kongresu světa americké ADA (Americké stomatologické asociace) přímo v centru technologií a bohatství, v San Franciscu. Vždy velmi gigantická a odborně fundovaná událost letos byla i světovým kongresem spolupořádaným světovou stomatologickou organizací FDI ve dnech 4. – 8. 9. 2019.

Proč jsme změnili princip placení členských příspěvků?

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Co vás zajímá

Pokud začnete dělat v politice něco kontroverzního, velmi často začne věc žít svým vlastním životem a dočká se řady úprav, než vejde v platnost. Ale to je daň za pokrok. Pro mě tomu tak bylo i se změnou finančního řádu Komory, kterou nyní v květnu schválil sněm ČSK.

Prezidentkou ERO-FDI bude Simona Dianišková ze Slovenska

LKS 06/2019 23. 6. 2019 O čem se mluví

Zasedání ERO-FDI, tedy evropské větve FDI, se uskutečnilo ve dnech 26.–27. 4. 2019 v německém Frankfurtu. Toto zasedání si asi budou nejlépe pamatovat na Slovensku. Do funkce prezidentky-elekt byla zvolena MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH. Známe ji z mnoha stomatologických a zejména ortodontistických akcí z naší republiky. Je to velký úspěch!  A uznání Slovenska i práce dr. Dianiškové.

Formy prevence byly hlavním tématem jednání CED ve Vídni

LKS 06/2019 23. 6. 2019 O čem se mluví

Rada evropských zubních lékařů – CED, neboli zástupce stomatologů před Evropskou unií, zasedala ve Vídni ve dnech 24.–25. 5. 2019. Naši Komoru zastupovali doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a MUDr. Robert Houba, Ph.D.

Světový den ústního zdraví s Komorou opět rekordní

LKS 05/2019 18. 5. 2019 O čem se mluví

Světový den ústního zdraví 2019 překonal všechna naše očekávání. Po úspěchu loňského ročníku jsme nevěřili, že bychom mohli dosáhnout lepších výsledků. A přesto se stalo. Samozřejmě nikoliv samo od sebe, za letošním počtem téměř 9500 účastníků preventivních akcí po celé ČR stojí pět měsíců poctivého úsilí dvacetičlenného kolektivu.

O tom, kolik praxí se prodá či převezme, musíme rozhodnout sami

LKS 03/2019 16. 3. 2019 O čem se mluví

Jedním z největších problémů české stomatologie je fakt, že více než tisícovka zubních lékařů prodává nebo se chystá prodat svoji soukromou praxi. Co hůř, tisíc zubních praxí představuje zhruba necelé dva miliony znejistělých pacientů, kteří musí brzo změnit zubního lékaře. To vyvolává nemalé napětí ve státě a často chybné řešení problému od krajů a ministerstva. K tomu přistupuje fakt, že podnikatelé, kteří…

ČSK začíná vydávat časopis Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

LKS 02/2019 17. 2. 2019 O čem se mluví

Jak jsme vás již informovali, na základě smlouvy s Českou lékařskou společností JEP převzala Česká stomatologická komora vydání časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) na dobu třiceti let. Bude vycházet čtyřikrát ročně a vydání ČSPZL č. 1/2019 je plánováno na duben.