LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kongres ČADE mezi tradicí a novinkami

LKS 10/2019 19. 10. 2019 Odborné akce

Kongres České akademie dentální estetiky (ČADE) se konal tradičně první červnovou sobotu, na oblíbeném místě v Praze – v Ústavu molekulární genetiky AVČR. Již zavedené schéma špičkového zahraničního přednášejícího doplněného špičkovým domácím odborníkem letos naplnili dr. Denis Krutikov a MUDr. Petr Hajný jako vzájemné protipóly.

Topoľčianské stomatologické dny 2019

LKS 09/2019 14. 9. 2019 Odborné akce

Město Topoľčiany je již téměř půl století svědkem konání významné odborné akce – Topoľčianských stomatologických dní (TSD). Hlavním pořadatelem je Slovenská komora zubných lekárov, a to především v zastoupení Regionální komory ZL v Nitře a Oblastní komory ZL v Topoľčianech. Její představitelé, MUDr. Julius Ladický a MUDr. Anton Zadňančin, se již 25 let rok co rok obětavě věnují technické přípravě tohoto kongresu…

Brněnské stomatologické fórum

LKS 09/2019 14. 9. 2019 Odborné akce

Zveme vás na Brněnské stomatologické fórum s předvánoční atmosférou a dentální výstavou.

Pedostomatologové si připomněli významná výročí na slavnostní konferenci v Plzni

LKS 07-08/2019 21. 7. 2019 Odborné akce

Slavnostní konferenci při příležitosti 50. výročí založení Pedostomatologické sekce při Stomatologické společnosti ČLS JEP a životního výročí prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s Českou společností pro dětskou stomatologii a Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Plzni dne 14. 6. 2019.

Jarní sympozium Implantologického klubu ČR

LKS 07-08/2019 21. 7. 2019 Odborné akce

První červnový den se v obci Dolní Morava nedaleko Králík sešli členové a příznivci Implantologického klubu ČR (IK ČR) na svém v pořadí již 85. sympoziu.

Explantology 2019

LKS 07-08/2019 21. 7. 2019 Odborné akce

Ve dnech 26. – 27. 4. 2019 se v příjemném prostředí penzionu Mušlov nedaleko jihomoravského Sedlce uskutečnil již druhý ročník setkání stomatologů, kteří se rozhodli diskutovat na téma komplikací v implantologii. Do druhého ročníku vstoupilo setkávání pod novým názvem: Explantology 2019. Stejně tak doznal změny názvu i samotný původně Explantologický klub ČR – a proměnil se v Explantologickou společnost.

Parodontologické dny na Lipně

LKS 07-08/2019 21. 7. 2019 Odborné akce

Ve dnech 24. – 25. 5. 2019 se ve Frymburku uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), dvoudenní odborné setkání zubních lékařů a parodontologů.