LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Workshop a valná hromada ČADE

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Odborné akce

V sobotu 19. 1. 2019 proběhl na Mělníku v příjemném prostředí hotelu Olympionik workshop spojený s výroční valnou hromadou, jejíž součástí byla i volba nového výboru České akademie dentální estetiky (ČADE).

Digitalizace v protetice – setkání evropských protetiků v Madridu

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Odborné akce

Ve dnech 13. – 15. 9. 2018 se v Madridu konal 42. výroční kongres EPA (European Prosthodontics Association) a EPA-SEPES joint meeting (Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética). Nosným tématem setkání přibližně 700 nejen evropských protetiků bylo použití informačních technologií ve stomatologii.

Z prosincového 84. sympozia Implantologického klubu ČR

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Odborné akce

Setkání členů a příznivců Implantologického klubu ČR (IK ČR) s úctyhodným pořadovým číslem 84 se konalo 8. 12. 2018 v Břeclavi. V zaplněném kongresovém sálu hotelu Celnice se představilo šest přednášejících z Česka a ze Slovenska.

Z 10. výročního kongresu ČES v Praze

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Odborné akce

Ve dnech 21. – 22. 9. 2018 proběhl 10. výroční kongres České endodontické společnosti (ČES). Letos se od těch předchozích lišil v několika ohledech.

Sazamův den – Zdravý úsměv

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Odborné akce

Výukové centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové hostilo 5. 10. 2018 po roce opět účastníky konference „XXII. Sazamův den – Zdravý úsměv“, v jejímž rámci se uskutečnilo – jak plyne z názvu – i podzimní školení účastníků zdravotně-výchovného programu „Zdravý úsměv“, existujícího v České republice letos již 19. rokem a realizovaného z finančních prostředků firmy Colgate–Palmolive. Konference byla dedikována letošnímu jubileu Fakultní nemocnice Hradec Králové,…

Implantologové se po 21 letech sešli opět v Litomyšli

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Odborné akce

Na sympoziích bývá dobrým zvykem, že po odborném programu se nálada uvolní částí kulturní. Organizátoři osmdesátého třetího sympozia Implantologického klubu ČR (IK ČR) to zkusili obráceně. Přijeli do Litomyšle již v pátek 5. října 2018 a za soumraku se s průvodcem vydali na prohlídku města, která vyvrcholila noční návštěvou chrámu Nalezení svatého kříže. Pro všechny zúčastněné to byl jedinečný zážitek, který…