LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přispějte kazuistikou do Malého ilustrovaného repetitoria

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Malé ilustrované repetitorium

Téma Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je stále vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové, a proto v něm budeme pokračovat i v roce 2021.

Podmínky pro publikaci v časopisu LKS

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Odborné informace

Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz/pro-autory   Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019

Roční bilance časopisů Komory

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Odborné informace

Loňský rok přinesl několik významných novinek také v ediční činnosti ČSK. Stavovský a odborný recenzovaný měsíčník LKS má od ledna 2019 svoji elektronickou verzi na www.lks-casopis.cz. K časopisu LKS nově přibyl v tištěné i online verzi odborný recenzovaný čtvrtletník Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, jehož vydávání převzala Komora od ČLS JEP.

Tituly ČSK míří do světa

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Odborné informace

Časopisy LKS a Česká stomatologie a praktické zubní lékařství jsou nově součástí plnotextové databáze Academic Search Complete od EBSCO Databáze Academic Search Complete (ASC) obsahuje tisíce recenzovaných časopisů od prestižních vydavatelů odborné literatury z celého světa. Pro článkovou rešerši ji využívají studenti, pedagogové a výzkumníci z celé řady vědních oborů.