LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kritické myšlení

LKS 05/2019 18. 5. 2019 Odborné sdělení

Práce je věnována popularizátorovi vědy a kritického myšlení, MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, s upřímným blahopřáním k udělení titulu Rytíř lékařského stavu.

Podmínky pro publikaci v časopisu LKS

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Informace

Zásadní ustanovení se nemění, změny se týkají zejména upřesněných požadavků na zpracování odborných sdělení a způsobu citací. Podmínky jsou trvale přístupné na: webových stránkách České stomatologické komory www.dent.cz (Časopis LKS) a v elektronické verzi LKS www.lks-casopis.cz/pro-autory/

Rejstřík článků z LKS 2018

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Odborné sdělení

Jako každý rok, tak i na závěr letošního 28. ročníku LKS jsme zpracovali „Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2018“ Rejstřík jsme tentokrát připravili pouze elektronicky ve formátu PDF, z něhož si případně můžete dokument pro svoji potřebu vytisknout.