LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podmínky pro publikaci v časopisu LKS

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Odborné informace

Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz/pro-autory   Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné sdělení

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských a přírodovědných oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2019.

Rejstřík článků z LKS 2019

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Události

Jako každý rok, tak i na závěr letošního 29. ročníku LKS jsme zpracovali „Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2019“.