LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nová stálá výstava v Apolence o kořenech i současnosti Komory

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Reportáž

Letošní rok je od prvního dne opět plný komorových novinek. Patří k nim také nová stálá expozice v Apolence, která na rozdíl od těch zásadních a veřejně hodně sledovaných změn vznikala docela tiše a nenápadně. O to víc mnohé překvapilo, jak se to uvnitř Apolenky – Domu českých zubních lékařů proměnilo.

Ze 72. jednání sněmu ČSK

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Reportáž

V pořadí 72. jednání sněmu ČSK se konalo 16. – 17. listopadu 2019 v Brně. Nedělní rokování připadlo na významný státní svátek a sněm uctil 30. výročí sametové revoluce státní hymnou. Připomněl si také založení Občanského fóra stomatologů v prosinci 1989, které položilo základy pro pozdější vznik samostatné komory zubních lékařů. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo projednání a schválení důležitých dokumentů či řádů Komory a…

Kongres PDD a Pragodent: Dny české stomatologie 2019

LKS 11/2019 17. 11. 2019 Reportáž

Dvě vrcholné odborné události roku – mezinárodní kongres Pražské dentální dny a veletrh Pragodent – se letos spojily v jednom termínu i místě. Staly se tak skutečnými Dny české stomatologie a zaznamenaly rekordní počet 9735 účastníků. Program ve dnech 3. – 5. 10. 2019 v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA byl tak bohatý, že mnohdy bylo těžké rozhodnout se, čemu dát v danou chvíli přednost. Kvalitní přednášky…

Ze 71. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Reportáž

V pořadí 71. jednání sněmu ČSK se konalo 18. – 19. května 2019 ve Špindlerově Mlýně. Opět bylo doslova nabité zásadními informacemi a hlavně rozhodnutími o další strategii Komory a o významných změnách ve vnitrokomorovém životě. Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 71. jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Orgány ČSK/Sněm).

Stomatologická fóra v Praze a Ostravě opět atraktivní a úspěšná

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Reportáž

V konkurenci desítek vzdělávacích akcí si komorová stomatologická fóra drží výsadní postavení. Zaměřují se především na praktická témata, která zubní lékaři potřebují pro běžný provoz svých ordinací. Legislativa se neustále mění, spousta novinek je v profesní politice, vyvíjejí se cenová jednání s pojišťovnami, jsou tu stále aktuální otázky generační výměny a prodeje či předávání praxí... Komora na těchto akcích navíc dává prostor pro…

Předvánoční Brněnské stomatologické fórum bylo zcela vyprodané

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Reportáž

Tradiční jarní a podzimní stomatologická fóra doznala v loňském roce jak obsahových, tak i formálních změn. Mimo jiné se mění jejich název podle míst konání, která se letos také rozšíří. A tak se 30. 11. 2018 konalo Brněnské stomatologické fórum (BSF), které uspořádalo vzdělávací středisko ČSK v příjemné předvánoční atmosféře.

Ze 70. jednání sněmu ČSK

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Reportáž

V pořadí 70. jednání sněmu ČSK se konalo 10. – 11. listopadu 2018 v Liberci. K hlavní obsahové náplni sněmu patřilo stanovení hlavních úkolů Komory a schválení rozpočtu ČSK na rok 2019. Pozvání na sněm opět přijal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a jeho nedělní vystoupení se, stejně jako letos v květnu, záhy změnilo v oboustranně plodnou diskuzi se zubními lékaři.

Program ČSK na Pragodentu 2018

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Reportáž

Česká stomatologická komora byla hlavním odborným partnerem mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent, jehož 26. ročník se konal v Praze 18. – 20. 10. 2018. Společně s Inchebou Expo Praha zorganizovala na pátek celodenní program pro zubní lékaře, který přivedl na seminář ČSK více než pět set posluchačů a vyvrcholil večerním koncertem Janka Ledeckého. Komora samozřejmě po celé tři dny patřila k tradičním vystavovatelům a její stánek,…

Kongres PDD 2018 nově a na výbornou

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Reportáž

Již 21. ročník mezinárodního kongresu, jehož pořadatelem je Česká stomatologická komora, se konal ve dnech 20. – 21. 9. 2018 v Obecním domě v Praze. Naplnil to, co si Komora předsevzala: ročník zahajující třetí desetiletí úspěšné existence kongresu byl v mnoha směrech přelomový. Nová koncepce odborného programu jak po stránce obsahové, tak organizační, přivedla na kongres více než tisíc návštěvníků. Pražské dentální dny 2018…

Z 69. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2018 15. 6. 2018 Reportáž

V pořadí 69. jednání sněmu ČSK se konalo 12. – 13. května 2018 v Mikulově. Bylo doslova nabité zásadními informacemi a hlavně rozhodnutími o další strategii Komory a o významných změnách ve vnitrokomorovém životě. V neděli byl hostem sněmu ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, jehož vystoupení se záhy změnilo v zajímavou a také oboustranně plodnou diskuzi se zubními lékaři. Plné znění „Zprávy návrhové komise…