LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Docent Milan Machálka o brněnské maxilofaciální chirurgii a polytraumatech

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc., se v roce 1959 nedostal na studium všeobecné medicíny na tehdejší Masarykovu univerzitu v Brně. Osud mu to dopřál o rok později, kdy se v brněnské Zbrojovce už málem vyučil brusičem z volné ruky. V roce 1960 ho ovšem čekaly hned dvě změny. Masarykova univerzita byla z ideologických důvodů přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.…

S docentkou Vlastou Merglovou o dětském zubním lékařství

LKS 05/2019 18. 5. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., chtěla původně studovat keramiku v Bechyni. Tajemná souvislost s prvním působištěm jejího pozdějšího plzeňského vzoru, učitele, a nakonec šéfa prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., legendárního českého pedostomatologa, je ovšem opravdu čistě náhodná. Studentce plzeňského gymnázia na tehdejším náměstí Odborářů (tehdy se tomu říkalo ještě dvanáctiletka) ovšem přírodopisec a zeměpisec Karel Drudík rozmluvil studium tělesné výchovy na pedagogické…

S docentem Otakarem Brázdou o dějinách české medicíny

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., je uznávaným znalcem historie medicíny a stomatologie u nás. Patří od počátku 90. let k nejvýznamnějším autorům a konzultantům LKS pro tento obor. V poslední době si můžete v LKS číst seriál jeho dějepisných statí. Pan docent Brázda působí dodnes na stomatologické klinice, kde předává své zkušenosti českým i zahraničním studentům. Kdesi v jeho srdci…

Docentka Eva Záhlavová upsala svůj život pulpě a plzeňským studentům

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc., se sice narodila v Praze (1935), srdcem je ale Jihočeška a Plzeňačka. Díky svému otci, důstojníku Československé armády, si rodina v jejím dětství prošla víc lokalit, včetně Slovenska. Nakonec, po vzniku Slovenského štátu, rodina Salzerů opouští Trenčín, otec je suspendován a přijímá místo úředníka v budějovickém pivovaru. Znalci české divadelní scény teď možná zbystřili. Strýc…

Profesor Jiří Vaněk, koryfej brněnské implantologie

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Rozhovor

Když z vršku Žerůtky shlížíte na sever, vidíte v dáli zámek v Lysicích a za ním, za lesem, se nachází obec Drnovice. Tady se 4. března 1939 narodil letošní jubilant prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. V jeho pracovně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně visí na stěně obrázek, který ukazuje právě pohled z jihu přes lysický zámek směrem…

Česká stomatologie druhé poloviny 20. století ve vzpomínkách profesora Jaroslava Racka

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Rozhovor

Vyprávění s profesorem MUDr. et MUDr. Jaroslavem Rackem, DrSc., jsme začali v duchu dávných tradic stavbami mládeže. V roce 1950 čerstvý abiturient pražského gymnázia v Dušní ulici úspěšně složil přijímací zkoušky na všeobecné lékařství na LF UK v Praze. A nebyl přijat. Nastoupil tedy na tzv. stavbu mládeže na Klíčavu, později pak budoval základy slapské přehrady. Potom konečně Praha, kde Jaroslav Racek pracoval ve…

S Věrou Bartákovou o rizikovém pacientovi v zubní ordinaci

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Rozhovor

Mezi významné zubní lékaře, jejichž jméno je už půl století spojeno s hradeckou stomatologickou klinikou, patří odborná asistentka MUDr. Věra Bartáková, CSc. Celoživotně se věnuje zejména problematice tzv. rizikových pacientů a spolu s MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., a doc. MUDr. Jiřím Zemenem, Ph.D., je spoluautorkou publikace vydané Českou stomatologickou komorou pod názvem „Rukověť zubního lékaře – pacient se zdravotním rizikem“, která od…

Profesor Jindřich Pazdera o maxilofaciální chirurgii

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Rozhovor

Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., chtěl po maturitě studovat všeobecnou medicínu. Nakonec si pod tlakem tehdejších okolností vybral stomatologii. Brzy se mu zalíbila a už jako student se stal demonstrátorem na stomatologické klinice. Vždy v sobotu dopoledne – v šedesátých letech byly ještě soboty pracovní – pak směl pracovat na ambulanci kliniky. Tahle první terénní zkušenost se mu po promoci velmi hodila…

Profesor Jan Kilian o forenzní stomatologii

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Rozhovor

Nebylo jistě náhodou, když mladý zubní lékař Jan Kilian dostal poštou v roce 1963, tehdy jako obvodní zubní lékař v Bechyni, hned dvě nabídky práce na plzeňské Stomatologické klinice LF UK. Ta první byla podepsána prof. Švejdou, ta druhá nesla podpis prof. Edlana, jeho nástupce. Štěstí přeje připraveným, a tak po necelém roce nastoupil čerstvý třicátník Jan Kilian na kliniku…

S profesorkou Alenou Dapeci nejen o protetice v Brně

LKS 09/2018 19. 9. 2018 Rozhovor

S počínajícími 60. léty minulého století přichází z Plzně do jihomoravské metropole zkušený prof. MUDr. Josef Švejda, DrSc., a ujímá se jako přednosta vedení vznikající II. stomatologické kliniky lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Současně s ním nastupuje na kliniku čerstvá absolventka, Brňačka narozením i rodem, čerstvě promovaná zubní lékařka Alena Dapeci. Brzy se začala věnovat protetice a dosáhla až k metám nejvyšším, profesuře, doktorátu…