LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Usnesení představenstva Komory č. USN2020/10/22 ze dne 23. října 2020

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Události

Představenstvo ruší termín jednání sněmu Komory svolaného na 7. a 8. listopadu 2020, svolává jednání sněmu Komory na 12. prosince 2020 v 11.00 hod. do Prahy, svolává volební jednání sněmu Komory k provedení volby prezidenta Komory pro funkční období 2021 až 2025 na 20. února 2021 v 10.00 hod. do Prahy.   PRO: 14             …

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Události

Mimořádnému jednání představenstva ČSK, o němž informujeme na předešlé dvoustraně 184 – 185, předcházelo pravidelné zasedání 9. 10., z něhož zde také přinášíme zprávu. Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Vzdělávací středisko ČSK informuje

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Události

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a k vládním opatřením, která zásadně omezují shromažďování a kontakt osob, muselo Vzdělávací středisko ČSK odpovídajícím způsobem omezit svoji činnost.