LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rematurogeneze

LKS 05/2018 11. 5. 2018 Odborné sdělení

Souhrn: Maturogeneze patří mezi regenerativní endodontické postupy, které se uplatňují zvláště při endodontickém ošetřování stálých zubů s neukončeným vývojem a nekrotickou dření. I přes rozšíření do klinické praxe v posledním desetiletí není známa úspěšnost tohoto ošetření a postup v případě jeho selhání. Tato kazuistika popisuje postup po selhání maturogeneze, a to opakováním léčby s nápravou chyb předchozího ošetření – rematurogenezí.…

Kalciumsilikátové cementy – 2. část: Klinické využití

LKS 03/2018 15. 3. 2018 Odborné sdělení

Souhrn: Kalciumsilikátové cementy tvoří nezbytnou součást vybavení každého praktického zubního lékaře, který se hlouběji zajímá o endodoncii a konzervační zubní lékařství. Původně byly uvedeny na trh jako materiály vhodné ke zhotovení retrográdní výplně při chirurgické endodoncii a k opravě perforací kořene. Od počátku využívání kalciumsilikátových cementů se jejich indikační spektrum nevídaně rozšířilo, a to včetně výkonů se zachováním vitality nebo…