LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Czermak versus Čermák

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Kdo byl kdo

Jak jste asi četli v dubnovém LKS 4/2019 v rozhovoru s doc. MUDr. Otakarem Brázdou, CSc.,  česká stomatologie má ve své historii i vynikající osobnost Jana Nepomuka Čermáka. V následujícím článku přinášíme další detailní souvislosti o tom, proč se někdy můžete setkat s německým přepisem jména tohoto vynikajícího českého fyziologa. Tedy Czermak...

S docentem Otakarem Brázdou o dějinách české medicíny

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., je uznávaným znalcem historie medicíny a stomatologie u nás. Patří od počátku 90. let k nejvýznamnějším autorům a konzultantům LKS pro tento obor. V poslední době si můžete v LKS číst seriál jeho dějepisných statí. Pan docent Brázda působí dodnes na stomatologické klinice, kde předává své zkušenosti českým i zahraničním studentům. Kdesi v jeho srdci…

Jaromír Křečan – zakladatel plzeňské kliniky

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Kdo byl kdo

Když Eduard Nessel přijímal jako demonstrátora ambulatoria medika Jaromíra Křečana, jistě netušil, že toto jméno bude znít zubním lékařstvím téměř po celé dvacáté století.

Bratři Jan a Jiří Jesenští

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Kdo byl kdo

Profesor Jan Jesenský si po vybudování první české zubní kliniky toužil splnit ještě jedno velké přání – najít vhodnou osobu, která by v jeho díle pokračovala. Hledal ji nejprve mezi svými nejbližšími, ale dcera Milena medicínu studovat nechtěla, její nadání, schopnosti i zájmy patřily literatuře, což zřejmě zdědila po své tetě, spisovatelce Růženě Jesenské. A tak pokračování v rodinné tradici…

Putování za svatou Apolenou

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Fotoalbum

Každý rok touto dobou si na stránkách LKS připomínáme svatou Apolenu, jejíž svátek připadá na 9. února. Tentokrát jsme připravili poctu patronce zubních lékařů ve spolupráci s MUDr. Ljubou Janouškovou z Prahy. Setkali jsme se na loňských PDD a paní doktorka se skromně zmínila, že už léta „sbírá“ vše, co se váže ke sv. Apoleně. Slovo dalo slovo a nyní…

Profesor zubního lékařství Jan Jesenský

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Kdo byl kdo

„Usměvavý profesor neseděl za katedrou, nestál za řečnickým pultíkem, nýbrž volně procházel posluchárnou, chvílemi se opíral o zeď a překrásně, zřetelně a jasně mluvil. Mluvil a kouřil. Ano, zapaloval si jednu cigaretu za druhou, za našich dob to byly Zory, nejlevnější druh, které vytahoval ze svazečku v novinovém papíře z kapsy pláště. Monokl z pravého oka občas přeleštil kapesníkem. S posluchači udržoval stálý přímý…

Malé dentální umění – velkorysé

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Historie

Sošky nebo figurky zpodobňující nejen lidské postavy provázejí dějiny lidstva už od pradávna. Na území jižního Německa v údolí Lonetal byla nalezena figurka Venuše vyřezaná z mamutího klu a je považována za jedno z nejstarších zobrazení člověka. Stáří sošky se odhaduje na víc než 35 000 let. Byly zde objeveny také zvířecí podobizny – medvěd, sob, mamut, kůň. Velikost exponátů zhruba mezi pěti…

Otevřete pěkně ústa…

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Historie

Nástroje, o nichž dnes píšeme, lze pojmenovat v různých jazycích velmi rozmanitě: otvírák, šroub, svorka. V české stomatologické praxi se ujal pojem rozvěrač (úst nebo čelistí). Slouží jednak ke stabilizaci operačního pole pacienta a pomáhají mu také při časově náročných zákrocích udržet bez křeče otevřená ústa. Nastupují i v situacích, kdy pacient není schopen vlastní vůlí a silou ústa otevřít, např. při…

Docent zubního lékařství Mořic Baštýř

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Kdo byl kdo

„Dr. Baštýř je v Praze osobností všeobecně oblíbenou a jako zubní lékař má asi praxi největší. Zubní lékařství je dnešního dne asi nejvyhledávanějším a nejnamáhavějším oborem lékařským, je k němu zapotřebí všeobecných vědomostí lékařských, značné obratnosti chirurgické, značných zkušeností estetických a bůhví čeho ještě. Zubní lékař pomáhá nejen od katarů ozubice, od různých nemocí zubiny, vytrhává zuby nadobro zkažené a zpevňuje zuby…

Eduard Nessel a zubní ambulatorium v domě „Na Křižovatce“

LKS 10/2018 20. 10. 2018 Kdo byl kdo

„Odborného vzdělání zvlášť důkladného v operativní části tohoto oboru dostalo se mi od otce Františka Nessela Med. et Chir. Dra., operatéra a profesora zubního lékařství na vysokých školách pražských.“ To píše Eduard Nessel ve své žádosti o habilitaci adresovanou „Slavnému c. k. sboru profesorskému fakulty lékařské na českých vysokých školách pražských“ v roce 1883.