LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sociálně úspěšní psychopati aneb Vzpoura deprivantů 1996 – 2020

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Knihovna

Nakladatelství Galén vydalo další monografii Rytíře lékařského stavu MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., FCMA (viz rozhovor v LKS 7 – 8/2020, rubrika Jak nás vidí, elektronická verze na www.lks-casopis.cz), která shrnuje více než pětadvacet let jeho studia sociálně úspěšných psychopatů.

Přispějte kazuistikou do Malého ilustrovaného repetitoria

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Malé ilustrované repetitorium

Téma Malého ilustrovaného repetitoria (MIR) „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je stále vysoce aktuální, všudypřítomné a zároveň nadčasové, a proto v něm pokračujeme i v roce 2021.

Přístup k elektronické verzi zahraničních odborných časopisů pro členy ČSK pokračuje v roce 2021 s rozšířenou nabídkou

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Knihovna

Komora na rok 2021 kontinuálně prodloužila předplatné dosavadního balíčku online časopisů a nově na základě podnětů z řad členů ČSK rozšířila nabídku o další titul z oblasti estetické stomatologie. Tím ČSK pro své členy zajistila přístup k elektronické podobě těchto sedmi zahraničních odborných časopisů:

Přehled lékařské fyziologie

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Knihovna

Učebnice autorů z Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy představuje zájemcům o obor lékařské fyziologie základní přehled nejdůležitějších principů fungování lidského organismu.

Speciální onkologie

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Knihovna

Přehledná a moderní učebnice je určena jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi.

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Odborné informace

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských, přírodovědných a dalších vědních oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2020.

Záhada nemoci Karla IV. Osobnosti českých dějin z perspektivy obličejové chirurgie

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Knihovna

Zkušený obličejový traumatolog doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., vydal další zajímavou knihu, v níž vychází ze svých výzkumů. Připomeňme, že již v roce 2015 vydal monografii Tajemství Karla IV. – Čeští panovníci ve světle antropologicko-lékařských zkoumání, která vyšla k 700. výročí narození Karla IV., „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské, a byla na knižním trhu brzy vyprodána. Jeho nová publikace…