LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Roční bilance časopisů Komory

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Odborné informace

Loňský rok přinesl několik významných novinek také v ediční činnosti ČSK. Stavovský a odborný recenzovaný měsíčník LKS má od ledna 2019 svoji elektronickou verzi na www.lks-casopis.cz. K časopisu LKS nově přibyl v tištěné i online verzi odborný recenzovaný čtvrtletník Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, jehož vydávání převzala Komora od ČLS JEP.

Specialty imaging. Temporomandibular joint

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Knihovna

Před třemi lety se na trhu objevil rozsáhlý celobarevný atlas dvou amerických autorů, docentky radiologie a zubního lékařství Danii Tamimi z Texasu a profesora zubního lékařství Davida Hatchera z Kalifornie. Atlas brzy zaujal zubní lékaře i maxilofaciální chirurgy z celého světa. K tomuto kompendiu zobrazovacích metod temporomandibulárního kloubu přispělo dalších více než 40 autorů z celého světa. Kniha je svého druhu…

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství č. 1/2020

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Knihovna

V březnu vychází letošní první číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK. Toto číslo je distribuováno společně s časopisem LKS 3/2020 všem jeho odběratelům.

Imunologie, stručně, jasně, přehledně

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Knihovna

Úspěšná publikace (předchozí tři vydání pod názvem Základy imunologie byla zcela rozebrána) nyní vychází již podruhé se současným názvem.

Poruchy polykání

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Knihovna

V roce 2018 autoři edice „Medicína hlavy a krku“ vydali novou knihu s názvem „Poruchy polykání“. Jedná se již o druhé, aktualizované, vydání, první bylo publikováno v roce 2009. Kniha pojednává o péči o nemocné s poruchami polykání různého původu a je zaměřena na multidisciplinární spolupráci lékařů různých specializací a také na práci klinických logopedů a zdravotních sester.

Tituly ČSK míří do světa

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Odborné informace

Časopisy LKS a Česká stomatologie a praktické zubní lékařství jsou nově součástí plnotextové databáze Academic Search Complete od EBSCO Databáze Academic Search Complete (ASC) obsahuje tisíce recenzovaných časopisů od prestižních vydavatelů odborné literatury z celého světa. Pro článkovou rešerši ji využívají studenti, pedagogové a výzkumníci z celé řady vědních oborů.

Implant Prosthodontics: A Patient-Oriented Strategy

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Knihovna

Extenzivní monografie předního německého implantologa a protetika, profesora a ředitele Kliniky protetiky a biomateriálů na univerzitě v Cáchách, jistě zaujme každého stomatologa i stomatochirurga se zájmem o implantologickou problematiku. Na více než 700 stranách je zde prezentován přehled implantologicko-protetické problematiky od anamnézy a vyšetření pacienta přes materiálovou technologii po vlastní klinické i laboratorní postupy. Prezentuje se tedy jako kompendium současné implantologie,…

Poděkování recenzentům časopisu LKS

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné sdělení

Měsíčník LKS je uznávaným recenzovaným časopisem v oblasti zubního lékařství a souvisejících oborů. Je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, indexován v databázích EBSCO, Bibliographia medica Čechoslovaca, Index Copernicus. Vydavatel Česká stomatologická komora, redakční rada a redakce LKS děkují nezávislým recenzentům z širokého okruhu medicínských a přírodovědných oborů, kteří erudovaně posuzovali články nabídnuté k publikaci v LKS v období roku 2019.

Rejstřík článků z LKS 2019

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Události

Jako každý rok, tak i na závěr letošního 29. ročníku LKS jsme zpracovali „Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2019“.