LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zahnärztliche Risikopatienten

LKS 06/2020 20. 6. 2020 Knihovna

Německy psaná monografie švýcarských autorů je plně zaměřená na problematiku stomatologického ošetřování pacientů se zdravotním rizikem. Je rozdělena do 19 hlavních kapitol.

Management of temporomandibular disorders and occlusion

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Knihovna

Světoznámý specialista na oblast temporomandibulárního kloubu, profesor Jeffrey P. Okeson, ředitel Centra léčby bolesti na Univerzitě v Kentucky v USA, připravil již 8. vydání své slavné monografie, jež je k dispozici od října 2019, byť má na tiráži jako datum vydání rok 2020. Od svého prvního vydání v roce 1985 se postupně stala kánonem této problematiky, byla přeložena do 11 jazyků a na…

Poruchy dýchání ve spánku – chirurgická léčba

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Knihovna

Monografie Poruchy dýchání ve spánku – chirurgické metody svým názvem sice naznačuje, že se jedná o chirurgicky zaměřenou publikaci. Daná problematika je v ní ovšem pojednána komplexně, podle jejího recentního pojetí Českou společností pro výzkum spánku a spánkové medicíny. Vzhledem k četnosti výskytu a medicínské závažnosti těchto chorob, zejména obstrukční spánkové apnoe (OSA) a jim mnohdy předcházejících stavů, zejména chrápání – ronchopatie, je…

Základy evoluční teorie pro stomatology

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Knihovna

Vychází další kniha známého a plodného autora doc. MDDr. MUDr. Jiřího Šedého, Ph.D., MBA, FADI, FICD. Tentokrát se netýká pouze stomatologie, ale zasazuje náš obor do širších souvislostí medicínských, antropologických, ale i historických a filozofických.

Lexikon operačních výkonů

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Knihovna

Operační léčba je základní součástí terapie v řadě oborů současné medicíny. Úspěchy chirurgických oborů jsou do značné míry podmíněny velkou specializací, která je dnes jedním z nejvýraznějších rysů moderní medicíny.

Podmínky pro publikaci v časopisu LKS

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Odborné informace

Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz/pro-autory   Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019

Roční bilance časopisů Komory

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Odborné informace

Loňský rok přinesl několik významných novinek také v ediční činnosti ČSK. Stavovský a odborný recenzovaný měsíčník LKS má od ledna 2019 svoji elektronickou verzi na www.lks-casopis.cz. K časopisu LKS nově přibyl v tištěné i online verzi odborný recenzovaný čtvrtletník Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, jehož vydávání převzala Komora od ČLS JEP.