LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sedace dospělých a dětí ve stomatologii

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Knihovna

Vydání knihy doc. MUDr. Ladislava Hesse, DrSc., aktuálně reaguje na zvyšující se poptávku po nabídce sedativních technik ve stomatologické praxi. Od doby, kdy byla napsána poslední souhrnná publikace na podobné téma „Sedace v praxi zubního lékaře“ (autorů V. Ščigel, L. Hess, P. Michálek), uplynulo již 13 let, a od té doby došlo k některým významnějším posunům, kterým jsou právě v předkládané knize věnovány…

Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Knihovna

Páté vydání publikace „Compendium“ navazuje svou koncepcí i obsahem na předchozí čtyři vydání z let 1996 – 2009 známá pod názvem „Remedia Compendium“. Od svých starších verzí se odlišuje podrobnějším zpracováním jednotlivých rubrik článků o léčivých látkách a zařazením nově registrovaných léčivých látek, a to jak centralizovanou evropskou procedurou, tak národní procedurou.

Sluchová trubice

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Knihovna

Mezioborově pojatá monografie je věnována anatomické struktuře, která se může neodborníkům jevit jako nepříliš aktuální a významná. Avšak nahlédneme-li do textu, jehož 22 autorů a spoluautorů z celé České republiky představuje zástupce 8 medicínských oborů ze 13 různých pracovišť, případné rozpaky zmizí. Zjistíme, že sluchová neboli Eustachova trubice je skutečně „orgánem“ velice zajímavým a užitečným, jehož význam pro zdraví je značný.

Lékařské pamluvy

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Knihovna

Doktorská mluva je svět sám o sobě, medicínský jazyk je mnohovrstevnatý a různotvarý. Disponuje rozmanitou slovní zásobou klasických a moderních světových jazyků a současně těží z bohatství češtiny.

Zahnärztliche Risikopatienten

LKS 06/2020 20. 6. 2020 Knihovna

Německy psaná monografie švýcarských autorů je plně zaměřená na problematiku stomatologického ošetřování pacientů se zdravotním rizikem. Je rozdělena do 19 hlavních kapitol.

Management of temporomandibular disorders and occlusion

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Knihovna

Světoznámý specialista na oblast temporomandibulárního kloubu, profesor Jeffrey P. Okeson, ředitel Centra léčby bolesti na Univerzitě v Kentucky v USA, připravil již 8. vydání své slavné monografie, jež je k dispozici od října 2019, byť má na tiráži jako datum vydání rok 2020. Od svého prvního vydání v roce 1985 se postupně stala kánonem této problematiky, byla přeložena do 11 jazyků a na…

Poruchy dýchání ve spánku – chirurgická léčba

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Knihovna

Monografie Poruchy dýchání ve spánku – chirurgické metody svým názvem sice naznačuje, že se jedná o chirurgicky zaměřenou publikaci. Daná problematika je v ní ovšem pojednána komplexně, podle jejího recentního pojetí Českou společností pro výzkum spánku a spánkové medicíny. Vzhledem k četnosti výskytu a medicínské závažnosti těchto chorob, zejména obstrukční spánkové apnoe (OSA) a jim mnohdy předcházejících stavů, zejména chrápání – ronchopatie, je…

Základy evoluční teorie pro stomatology

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Knihovna

Vychází další kniha známého a plodného autora doc. MDDr. MUDr. Jiřího Šedého, Ph.D., MBA, FADI, FICD. Tentokrát se netýká pouze stomatologie, ale zasazuje náš obor do širších souvislostí medicínských, antropologických, ale i historických a filozofických.