LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Z 11. výročního kongresu ČES

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné akce

Výroční kongres České endodontické společnosti (ČES) se konal 20. – 21. 9. 2019 tradičně v prostorách Hotelu Pyramida Praha. Zubní lékaře čekalo tento podzim mnoho dentálních akcí a my jsme rádi, že jsme si zachovali přízeň našich posluchačů.

Česko-sasko-bavorsko-hornorakouský den

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné akce

Jak jsme již informovali v minulém LKS, Komora společně s kolegy ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska připravuje novou velkou akci v prestižním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Česko-sasko-bavorsko-hornorakouský den se bude konat v pátek 22. 5. 2020 a nabídne zajímavý odborný i společenský program.

Zveme vás na jarní vzdělávací akce ČSK

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na tradiční stomatologická fóra. Ta jarní se konají ve dvou termínech – již po dvaadvacáté v Praze a podruhé také v Ostravě.

Parodontologické dny v Mikulově

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné akce

Ve dnech 11. – 12. 10. 2019 se v krásném prostředí Hotelu Galant v Mikulově uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), dvoudenní odborné setkání zubních lékařů a parodontologů.

11. Škachův den proběhne v únoru 2020

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné akce

Již pojedenácté zvou organizátoři vzdělávací akce Škachův den dentální hygienistky, studenty tohoto oboru i stomatology, kteří mají k dentální hygieně blízko, na tuto tradiční vzdělávací akci. Bude se konat 12. 2. 2020 v pražském Divadle U Hasičů.

XXIII. Sazamův den

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Odborné akce

Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové uspořádala 18. 10. 2019 již 23. ročník Sazamova dne, tentokrát ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou. Konference, která se konala stejně jako v předchozích letech ve Výukovém centru LF ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, byla hojně navštívena jak studenty hradecké lékařské fakulty, tak praktickými zubními lékaři. Její organizátoři letos ustoupili od tradičního pojetí sestavy…

Úspěšný 2. ročník konference Snazší cesta k lepší praxi II

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Kliniky a studenti

V sobotu 19. 10. 2019 zaplnili účastníci konference Snazší cesta k lepší praxi II, kterou pořádá tým programu Young dentist, už podruhé sál v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně. Tentokrát na ně čekalo ještě více přednášek než loni. A co se dozvěděli? Třeba jak vést svůj dentální tým, jak propagovat svou ordinaci nebo zvládat stres. Mezi řečníky se představili nejen zkušení…