LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Webinář: Novinky 2021

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Záznam můžete bezplatně zhlédnout na: https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/elearnig-a-webinare/

XXIV. Sazamův den online

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Odborné akce

Již 24. ročník tradiční konference Sazamův den se uskutečnil dne 4. 11. 2020. Místem konání bylo tentokrát online prostředí, kam nás vyhnala probíhající pandemie COVID-19 a s ní související protiepidemická opatření. Přednášky byly vysílány z knihovny Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové, v níž se jednotliví přednášející střídali u mikrofonu. Konání konference bylo podpořeno z účtu klinik…

Škachův den 2021 odložen

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Odborné akce

Organizační výbor Škachova dne, vzdělávací akce určené zejména pro dentální hygienistky a stomatology, oznamuje, že s ohledem na epidemickou situaci bude Škachův den 2021 odložen do doby, než se situace uklidní.

Vzdělávací středisko ČSK informuje

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Události

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci, dalšímu prodloužení nouzového stavu minimálně do 22. 1. 2021 a nejisté prognóze vývoje v dalším období, muselo také Vzdělávací středisko ČSK operativně reagovat.

Závěr roku v Komoře

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Události

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu minimálně do 12. 12. 2020 a k aktuálně se měnícím epidemickým opatřením podle PES upravila své aktivity i ČSK.

Online Pražský dentální den na odborné úrovni a ve společenském rámci

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Reportáž

Komorový mezinárodní kongres s více než dvacetiletou tradicí Pražské dentální dny online formou? Mnozí pochybovačně kroutili hlavou a nevěřili, že by to šlo. Jenže letos je kvůli pandemii COVID-19 prostě všechno jinak, a tak to Komora nevzdala a během čtrnácti dnů dokázala zorganizovat akci, která nemá obdoby. Online Pražský dentální den se uskutečnil 16. 10. 2020 jako živé vysílání ze studia v O2 universum.…

Dens Sanus Olomucensis – první ročník konference

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Kliniky a studenti

  První ročník konference s názvem Dens Sanus Olomucensis proběhl ve dnech 18. až 19. 9. 2020 v Olomouci. Akce tak volně navázala na tradici odborných setkání pro lékaře v klinické praxi, započatých v Olomouci již v osmdesátých letech minulého století cyklem přednášek „Olomoucké stomatologické dny“. Reagovaly především na potřebu zvyšování znalostí v oblasti pedostomatologie a později pokračovaly jako „Pedostomatologické dny“, které se dodnes konají střídavě v…

Vzdělávací středisko ČSK informuje

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Události

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a k vládním opatřením, která zásadně omezují shromažďování a kontakt osob, muselo Vzdělávací středisko ČSK odpovídajícím způsobem omezit svoji činnost.

Z VIII. mezinárodního sympozia Advances in Oral Cancer

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Odborné akce

Ve dnech 24. – 25. 9. 2020 proběhlo VIII. International Symposium Advances in Oral Cancer, pořádané pod záštitou Španělské společnosti pro orální medicínu SEMO (Sociedad Española de Medicina Oral), Španělské společnosti pro orální chirurgii SECIB (Sociedad Española de Cirugía Bucal) a Ibero-americké akademie pro orální patologii a medicínu AIPMB (Academia Iberoamericana de Patología Oral y Medicina). Poprvé toto odborné sympozium probíhalo online formou…