LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

11. Škachův den měl v únoru nabitý sál

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Odborné akce

O 11. Škachově dni lze ve výmluvné zkratce říct: akce, která v počátku měla jen desítky účastníků, letos zaznamenala již více než 320 posluchačů. Důvod? Víceméně stabilní okruh přednášejících, kteří však rok co rok dokážou přijít s novými, inspirativními tématy. A k tomu vždy speciální hosté, jejichž přednášky rozšiřují obzor posluchačů za hranice parodontologie a dentální hygieny. Garantem Škachova dne, který se konal…

Problémy u profesní zkoušky

LKS 01/2020 19. 1. 2020 O čem se mluví

O profesních zkouškách v praktickém zubním lékařství jsme si povídali s doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem Komory, MUDr. Taťánou Vrbkovou, členkou představenstva ČSK a členkou zkušební komise profesních zkoušek, a Mgr. Jiřím Slavíkem, právníkem Komory.

Česko-sasko-bavorsko-hornorakouský den

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Odborné akce

Jak jsme již informovali v předchozích LKS, Komora společně s kolegy ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska připravuje novou velkou akci v prestižním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Česko-sasko-bavorsko-hornorakouský den se bude konat v pátek 22. 5. 2020 a nabídne zajímavý odborný i společenský program.

Zveme vás na jarní vzdělávací akce ČSK

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na tradiční stomatologická fóra. Ta jarní se konají ve dvou termínech – již po dvaadvacáté v Praze a podruhé také v Ostravě.

„Mikulášské“ sympozium Implantologického klubu

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Odborné akce

Třiadvacetiletá tradice Implantologického klubu České republiky (IK ČR) byla potvrzena dalším, již 86. kongresem. Konal se jako vždy v tuto roční dobu na jižní Moravě, tentokrát dva dny po svátku sv. Mikuláše, v Bořeticích nedaleko Břeclavi. Implantologové zcela obsadili kongresový sál hotelu Kraví hora a vyslechli pět zajímavých přednášek.