LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Docentka Eva Gojišová a její stomatologická klinika na Královských Vinohradech

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Rozhovor

Doc. MUDr. Eva Gojišová se narodila v Litomyšli, stomatologii vystudovala na UP v Olomouci a celý život působí jako zubní lékařka se zaměřením na záchovnou a preventivní stomatologii v Praze. Zprvu jako obvodní zubní lékařka OÚNZ Praha 4, potom od roku 1987 na oddělení záchovné stomatologie na II. stomatologické klinice 1. LF UK a od roku 1991 na Stomatologické klinice…

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Události

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se 17. září 2021 v Trojském zámku v Praze uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

Docentka Lenka Roubalíková a její osudové zkratky ILF, IDV PZ, ČSK, PDD, CECDO, ČES…

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Rozhovor

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., pochází z lékařské rodiny. Oba její rodiče pracovali na umístěnky ve svitavské nemocnici. Tam se také narodila. Po absolvování „nultého ročníku“ se konečně dostala na studium stomatologie. Profesní dráhu pak nastoupila na zubním oddělení v břeclavské poliklinice. Odtud – přes práci na katedře stomatologie ILF a následné dlouholeté řízení Stomatologického centra IDV PZ a provozování soukromé…

MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Události

Upřímně blahopřejeme doc. MUDr. Patriku Prachárovi, Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně ke jmenování řádným docentem stomatologie dne 1. 11. 2020.

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se 17. září 2021 v Trojském zámku v Praze uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

MUDr. Ivan Novický

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Dobré jméno České stomatologické komory mu vždy leželo na srdci. Jeho náhlý odchod hluboce zasáhl kolegy a přátele, kteří si ho vždy velmi vážili.

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Události

Jako rodák z Prahy, trvale žijící ve Švýcarsku, udržoval od r. 1990 těsné kontakty s českou a slovenskou stomatologií.

Vzpomínky na doktora Jiřího W. Pollaka

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Z pošty

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak (22. 7. 1949 – 19. 3. 2021) patří k osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do historie České stomatologické komory a do srdcí kolegů různých generací. Hovoří o tom také dopisy, které jsme v minulých dnech v redakci LKS obdrželi.

S MUDr. Vladislavem Chválou o významu psychosomatické medicíny ve stomatologii i jiných oborech

LKS 04/2021 24. 4. 2021 Jak nás vidí

MUDr. Vladislav Chvála je průkopníkem psychosomatické medicíny v České republice. Věnoval se jí už před rokem 1989, ale trvalo až do roku 2013, než byl tento obor u nás oficiálně uznán. Stále je však obestřen řadou mýtů, plynoucích z neznalosti i nepochopení. Proto jsme současnému předsedovi Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP položili otázky právě k tomuto tématu.