LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Připomínáme oceněné Osobnosti České stomatologie

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Letos se bude konat Slavnostní zasedání sněmu ČSK, jehož součástí již posedmé bude udělení čestného titulu Osobnost české stomatologie žijícím nestorům zubního lékařství. Na oblastech nyní připravujete návrhy se jmény kolegů, kterým byste rádi tímto způsobem poděkovali za jejich celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství. Na základě mnohých žádostí rádi připomínáme všechny dosavadní nositele tohoto čestného titulu i dalších…

O koučinku s psycholožkou Danielou Kolomazníkovou

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Jak nás vidí

O koučinku (lze psát i koučingu) se mluví stále častěji. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Leckterá celebrita se ráda pochlubí, že má svého kouče. Jde pouze o snahu být „in“, nebo jde opravdu o užitečnou metodu z oblasti psychologie? Tip na zpracování tohoto tématu dostala redakce LKS přímo ze „stomatologického terénu“, a tak jsme připravili rozhovor s psycholožkou Mgr.…

Deborah Tigrid-Marguerat: Jak vidí naši a francouzskou stomatologii

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Rozhovor

Dr. Deborah Tigrid-Marguerat patří v naší stomatologii díky budování spolupráce českých a francouzských zubních lékařů zejména v devadesátých letech k symbolům nové, otevřené Evropy. Bez železné opony, která padla na přelomu let 1989 a 1990. Její otec Pavel Tigrid, legendární postava československého exilu a boje proti komunistické totalitě, se s rodinou přesunul v roce 1960 do Paříže, kde malá Deborah našla svůj domov. Československo poznala…

S advokátkou Danielou Kovářovou o rodině jako bezpečném přístavu, po němž toužíme v každé době

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Jak nás vidí

Už bezmála rok žijeme v neobvyklé situaci – pandemie onemocnění COVID-19, nouzový stav a různá protiepidemická opatření, která se významně dotýkají našeho pracovního, společenského a zejména rodinného života. Právě rodina a její význam je téma, nad kterým se více než kdy jindy zamýšlíme, protože rodinné a partnerské vztahy nyní vidíme z jiného úhlu. Týká se to nás všech, bez rozdílu věku, pohlaví,…

Docentka Hana Hubálková: Podoby protetiky aneb Od zlata k epitézám

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Rozhovor

Docentka MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., se narodila, studovala a celý život působí v Praze. Podvědomě směřovala k medicíně hlavy a krku, jejím snem byla oftalmologie. V roce 1977 složila zkoušky na všeobecnou medicínu, ale v dlouhé řadě uchazečů o tento obor na ni nakonec připadla, opět jako na mnohé jiné, stomatologie. Po jejím absolvování zakotvila na tehdejší I. stomatologické klinice…

Doktor Jiří Petr o peripetiích praktické ortodoncie

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Rozhovor

Ortodontista MUDr. Jiří Petr není z dynastie lékařů. Pochází z hudební rodiny. Maminka je klavíristka. Jeho otec, hudební skladatel Zdeněk Petr, složil s textařem Vladimírem Dvořákem legendární Píseň pro Kristýnku, kterou jste v podání Waldemara Matušky určitě někdy slyšeli. MUDr. Jiří Petr je mezi našimi stomatology známý i jako organizátor a průkopník moderní ortodoncie u nás. V letech 2004 – 2016 stál v čele České ortodontické společnosti, na…

Okamžik návratu

LKS 12/2020 19. 12. 2020 Z pošty

Bylo léto, byly prázdniny a všude plno slunce – někdy až moc plno, horko k zalknutí. Nepříjemná věc pro každého, obzvláště pro lidi starší, ne tak pro velmi staré... Nebyl snad ještě velmi starý, ale dost na to, aby mohl už před několika lety prodat svou zubní praxi – nebylo to však zase tak dávno, aby se jako zubař necítil;…

S profesorem Janem Pirkem o symbióze kardiochirurgie a stomatologie, o laskavých lékařích a odmítání hysterie

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Jak nás vidí

Přednosta Kardiocentra v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., operuje lidská srdce již od roku 1974. Jeho práce špičkového chirurga je provázána i s kolegy z oboru stomatologie. Jejich spolupráce s kardiochirurgy má zásadní vliv na úspěšné uzdravování pacientů po náročných operacích srdce. Bez pečlivých stomatologických vyšetření by jim hrozily vážné zdravotní problémy nebo dokonce fatální komplikace. Proto…

Docentka Květoslava Nováková o ošetřitelnosti neošetřitelných pacientů

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Rozhovor

Doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc., se narodila na Drahanské vrchovině v malé vesničce Suchý, východně od Boskovic. V kraji hlubokých lesů a zimní pohádky – když nasněžilo, děti nemusely do školy, život se jakoby zastavil. Vládla tam pospolitost a svornost, dokonce tam za války působilo partyzánské hnutí. Lidé se rychle učili houževnatosti a jak říká paní docentka: „Tyhle vlastnosti se…