LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Události

Byl jednou z významných osobností české stomatologie, známý svými mimořádnými vědeckými výsledky a širokými znalostmi zejména v oborech stomatologie, mikrobiologie a imunologie. Zemřel 10. 2. 2020 ve věku nedožitých 77 let.

Primář Lubomír Freyburg: Půl století v učebnách fakultní kliniky

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Rozhovor

Primář MUDr. Lubomír Freyburg, CSc., loňský sedmdesátník, se narodil v Praze. Nicméně již od roku 1959 žije v Brně, kde také absolvoval v letech 1968 – 1973 stomatologický směr na Lékařské fakultě UJEP (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, nyní Masarykova univerzita). Měl štěstí, když nemusel naplnit tehdejší pravidlo dva roky mimo Brno a mohl hned po promoci nastoupit na II. stomatologickou kliniku přímo v jihomoravské…

S kreslířem a olympionikem Petrem Urbanem o obdivu k zubním lékařům i o vtipech o nich

LKS 03/2020 15. 3. 2020 Jak nás vidí

Vydal čtyřicet knížek s kreslenými vtipy. Doma je mají více než dva miliony čtenářů. Kreslíř, ilustrátor a malíř Petr Urban, duchovní otec slavných postaviček Rudy Pivrnce a Květy Pěničkové, nezapomíná ve svých dílech ani na zubní lékaře: „Víc než zubaře ale kreslím zubařky. Zdá se mi, že jich je v ordinacích víc,“ říká devětapadesátiletý kreslíř. „Myslím, že ženy jsou obecně…

MUDr. Petr Jandl, CSc.

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Události

Patřil k uznávaným stomatochirurgům; působil na II. stomatologické klinice LF MU Brno, poté na II. stomatologické klinice 1. LF UK Praha a na VÚS Praha. Zemřel dne 22. 1. 2020 ve věku 77 let.

O jedinečnosti chrupu z hlediska forenzní antropologie a kriminalistiky s doktorkou Hanou Eliášovou

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Jak nás vidí

RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., se od roku 1975 věnuje v Kriminalistickém ústavu Policie ČR forenzní antropologii – vědě zaměřené na zjišťování totožnosti mrtvých lidí. Patří mezi ně oběti trestných činů nebo nehod. Právě lidský chrup dovedl častokrát policisty ke jménům usmrcených a nezřídkakdy také k pachatelům. Však se také kriminalisté při pátrání po totožnosti již několikrát obrátili s prosbou o…

Docent Jiří Ramba: temporomandibulární rozjímání

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Rozhovor

Docent MUDr. Jiří Ramba, DrSc., se připravoval na dráhu pilota. V rodných pražských Košířích navštěvoval jedenáctiletku, aby pro svůj sen získal potřebné studijní základy. Ovšem jeho kamarád Radim Šrám, později významný genetik, používal v nepřítomnosti svého otce, primáře ve Františkových Lázních, jeho domácí lékařskou pracovnu jako čekací halu pro návštěvy – a tam byl mladý Jiří ozářen medicínskými paprsky. V roce 1958 si…

O jazykové kultuře a odborné terminologii s lingvistkou Annou Černou

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Jak nás vidí

Redakční rada LKS od počátku své činnosti dala našemu časopisu do vínku důležité poslání: dbát na jazykovou kulturu a spoluutvářet moderní stomatologickou terminologii. Redakce LKS proto už léta využívá služeb jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR – a PhDr. Anna Černá se záhy stala naší „osobní“ konzultantkou. Obracíme se na ni s mnohdy hodně záludnými terminologickými dotazy, s nimiž si pak…

Docentka Olga Jedličková: ortodoncie v blízkosti plastické chirurgie

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Rozhovor

Volbu budoucího povolání může ovlivnit ledacos. Půvabně o tom vypráví doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc.: „Jako dítě, poněkud divoké, jsem bydlela v Brně – Králově Poli. Naštěstí za rohem od kliniky plastické chirurgie, kde mi opakovaně a trpělivě sešívali rány z mých četných dětských úrazů. Asi to zanechalo nějaký vliv, protože jsem zde už tehdy chtěla pracovat. Později jsem tam opravdu o prázdninách…

Profesor Antonín Šimůnek: Když nemůžeš, tak přidej…

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Rozhovor

Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., je jedním z průkopníků a nejvýznamnějších představitelů implantologie u nás. Jako Hradečák chtěl zůstat v rodném městě, a tak zde nakonec vystudoval zubní lékařství, i když si nějaký čas pohrával s myšlenkou stát se všeobecným lékařem. Ostatně třebaže vystudovaný stomatolog, tak se léta věnoval maxilofaciální chirurgii. V roce 1997 začal na Stomatologické klinice LF UK v Hradci Králové budovat Centrum…