LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S doktorkou Kateřinou Cajthamlovou o lékařské komunitě a dalších tématech k zamyšlení

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Jak nás vidí

MUDr. Kateřina Cajthamlová je internistka a systemická psychoterapeutka, propagátorka a popularizátorka medicíny a zdravého životního stylu. Také se již dlouho zabývá otázkami lékařské etiky, jak si mnozí asi pamatujete z jejího článku v LKS 5/2013. Tentokrát jsme pro ni připravili otázky ve spolupráci s MUDr. Zdeňkem Polednou, který jimi navázal na „svá“ témata k zamyšlení publikovaná v LKS.

Docentka Eva Záhlavová upsala svůj život pulpě a plzeňským studentům

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc., se sice narodila v Praze (1935), srdcem je ale Jihočeška a Plzeňačka. Díky svému otci, důstojníku Československé armády, si rodina v jejím dětství prošla víc lokalit, včetně Slovenska. Nakonec, po vzniku Slovenského štátu, rodina Salzerů opouští Trenčín, otec je suspendován a přijímá místo úředníka v budějovickém pivovaru. Znalci české divadelní scény teď možná zbystřili. Strýc…

O stomatologii a jejích perspektivách s Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Jak nás vidí

V křesle ministra zdravotnictví se od roku 1989 vystřídalo už hodně osobností. Někteří ministři Českou stomatologickou komoru vnímali jako důležitého partnera, jiní byli k problematice zubního lékařství poněkud vlažní... Současný ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, bezesporu patří k těm, kteří se o dění ve stomatologii zajímají a s naší Komorou je v pravidelném kontaktu. A ochotně také odpověděl na otázky redakce časopisu LKS.

Profesor Jiří Vaněk, koryfej brněnské implantologie

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Rozhovor

Když z vršku Žerůtky shlížíte na sever, vidíte v dáli zámek v Lysicích a za ním, za lesem, se nachází obec Drnovice. Tady se 4. března 1939 narodil letošní jubilant prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. V jeho pracovně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně visí na stěně obrázek, který ukazuje právě pohled z jihu přes lysický zámek směrem…

O vztazích mezi stomatologií a klinickou osteologií s Vladimírem Paličkou, profesorem vnitřního lékařství

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Jak nás vidí

Zkušený lékař kteréhokoli medicínského oboru dobře ví, že „vše souvisí se vším“ a nelze se uzavírat jen do mantinelů úzké specializace. V posledních letech se například ukazuje, jak jsou pro stomatology důležité poznatky o metabolických chorobách kostí. Na toto téma pro LKS hovoří prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Česká stomatologie druhé poloviny 20. století ve vzpomínkách profesora Jaroslava Racka

LKS 01/2019 20. 1. 2019 Rozhovor

Vyprávění s profesorem MUDr. et MUDr. Jaroslavem Rackem, DrSc., jsme začali v duchu dávných tradic stavbami mládeže. V roce 1950 čerstvý abiturient pražského gymnázia v Dušní ulici úspěšně složil přijímací zkoušky na všeobecné lékařství na LF UK v Praze. A nebyl přijat. Nastoupil tedy na tzv. stavbu mládeže na Klíčavu, později pak budoval základy slapské přehrady. Potom konečně Praha, kde Jaroslav Racek pracoval ve…

O prolínání medicínských oborů s Viktorem Chrobokem, profesorem otorinolaryngologie

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Jak nás vidí

Mezi obory úzce související se zubním lékařstvím bezesporu patří otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Na otázky, které jsme zaměřili jak na tyto vzájemné souvislosti, tak na vývoj v oboru ORLCHHK jako takovém, pro časopis LKS odpovídá prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., předseda výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

S Věrou Bartákovou o rizikovém pacientovi v zubní ordinaci

LKS 12/2018 7. 12. 2018 Rozhovor

Mezi významné zubní lékaře, jejichž jméno je už půl století spojeno s hradeckou stomatologickou klinikou, patří odborná asistentka MUDr. Věra Bartáková, CSc. Celoživotně se věnuje zejména problematice tzv. rizikových pacientů a spolu s MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., a doc. MUDr. Jiřím Zemenem, Ph.D., je spoluautorkou publikace vydané Českou stomatologickou komorou pod názvem „Rukověť zubního lékaře – pacient se zdravotním rizikem“, která od…

O mezioborové spolupráci s Lukášem Frajerem, plastickým chirurgem

LKS 11/2018 10. 11. 2018 Jak nás vidí

Plastická chirurgie je moderní a rychle se rozvíjející obor. Veřejnost ji – i díky sdělovacím prostředkům – vnímá spíše v rovině stále oblíbenějších estetických výkonů. Jejím klíčovým posláním je však pomoc pacientům se závažnými zdravotními indikacemi. Na toto téma jsme požádali o rozhovor našeho předního a mediálně známého plastického chirurga MUDr. Lukáše Frajera.