LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S profesorem Janem Pirkem o symbióze kardiochirurgie a stomatologie, o laskavých lékařích a odmítání hysterie

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Jak nás vidí

Přednosta Kardiocentra v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., operuje lidská srdce již od roku 1974. Jeho práce špičkového chirurga je provázána i s kolegy z oboru stomatologie. Jejich spolupráce s kardiochirurgy má zásadní vliv na úspěšné uzdravování pacientů po náročných operacích srdce. Bez pečlivých stomatologických vyšetření by jim hrozily vážné zdravotní problémy nebo dokonce fatální komplikace. Proto…

Docentka Květoslava Nováková o ošetřitelnosti neošetřitelných pacientů

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Rozhovor

Doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc., se narodila na Drahanské vrchovině v malé vesničce Suchý, východně od Boskovic. V kraji hlubokých lesů a zimní pohádky – když nasněžilo, děti nemusely do školy, život se jakoby zastavil. Vládla tam pospolitost a svornost, dokonce tam za války působilo partyzánské hnutí. Lidé se rychle učili houževnatosti a jak říká paní docentka: „Tyhle vlastnosti se…

Diskuze k rozhovoru s Františkem Koukolíkem o kritickém myšlení

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Jak nás vidí

Články o kritickém myšlení, které byly doposud zveřejněny v časopisu LKS, vždy zaujaly významnou část čtenářů. Nejinak tomu bylo v létě – záhy po zveřejnění rozhovoru s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., FCMA, v LKS 7 – 8/2020 jsme do redakce obdrželi zajímavou reakci, z níž se rozvinula neméně zajímavá diskuze.

Profesor Antonín Fassmann: Parodontologie na pomezí chirurgie a interny

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Rozhovor

Prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., patří k doyenům brněnské stomatologie. Narodil se za války (1943), a tak stihnul coby školák prožít soudobé peripetie a křivdy politického systému v 50. letech. Po osmiletce nastoupil do učebního oboru jako prodavač drogistického zboží, kde absolvoval dva ročníky (v České Kamenici a v Hradci Králové). Pak byl prodavačem v drogerii u Valašsko-slováckého obchodu Gottwaldov…

S hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou o boji proti koronavirové pandemii

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Jak nás vidí

Hlavní hygienička České republiky MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., oceňuje skvělou reakci obyvatel naší země, díky níž se podařilo zvládnout pandemii koronaviru COVID-19. V rozhovoru pro časopis LKS vyjádřila připravenost k diskuzi s Českou stomatologickou komorou, jak by se mohla na základě poznatků z pandemie posunout protiepidemická opatření v ordinacích zubních lékařů a na pracovištích ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

S rytířem lékařského stavu Františkem Koukolíkem o kritickém myšlení

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Jak nás vidí

V loňském květnovém LKS velmi zaujalo odborné sdělení s názvem „Kritické myšlení“. Autoři v čele s doc. Jiřím Šedým tento přehledový článek věnovali našemu přednímu neuropatologovi a popularizátorovi vědy a kritického myšlení MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, s blahopřáním k udělení titulu Rytíř lékařského stavu. Dnes máme tu čest představit vám dr. Koukolíka v rozhovoru, který pro LKS připravil velký obdivovatel jeho práce a nadšený posluchač jeho…

Primář Zdeněk Jirousek: Zatím jsem zdráv a je mi dobře…

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Rozhovor

MUDr. Zdeněk Jirousek, CSc., je rodilý Hradečák. Lákala ho profese šoféra nebo pilota, fascinovaly ho věci, které se dají řídit. Ale rodiče si přáli, aby šel na medicínu. Otec mu slíbil, že teprve když mu to nepůjde, bude si pak moct vybrat, čím by chtěl v životě být. Studoval v Plzni, kde také rozhodli, jak to tehdy bývalo, že se stane stomatologem.…

Dcera Milady Horákové exkluzivně pro LKS

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Události

Letos uplynulo 70 let od popravy JUDr. Milady Horákové. Den její popravy, 27. červen, byl vyhlášen významným dnem jako Den památky obětí komunistického režimu. Připomínáme, že její dcera Jana Kánská poskytla v roce 2013 našemu časopisu LKS exkluzivní rozhovor s titulem „O lidech, kteří se mě nebáli“ a podtitulem „Jana Kánská vypráví o roli, kterou v 50. – 60. letech v jejím životě sehrála pražská II. stomatologická klinika“.…