LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

S Alešem Ryškou o zásadních proměnách patologie

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Jak nás vidí

Obor patologie prošel v druhé polovině 20. století zásadní proměnou. Dávno již neplatí, že je disciplínou, která se věnuje převážně pitvám a vyšetřením zemřelých pacientů. Naopak, v současnosti hraje zásadní roli při diagnostice a léčbě živých pacientů. Pro časopis LKS na toto téma hovoří prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie FN Hradec Králové.

Docent Milan Machálka o brněnské maxilofaciální chirurgii a polytraumatech

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Milan Machálka, CSc., se v roce 1959 nedostal na studium všeobecné medicíny na tehdejší Masarykovu univerzitu v Brně. Osud mu to dopřál o rok později, kdy se v brněnské Zbrojovce už málem vyučil brusičem z volné ruky. V roce 1960 ho ovšem čekaly hned dvě změny. Masarykova univerzita byla z ideologických důvodů přejmenována na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně.…

Kritické myšlení

LKS 05/2019 18. 5. 2019 Odborné sdělení

Práce je věnována popularizátorovi vědy a kritického myšlení, MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, s upřímným blahopřáním k udělení titulu Rytíř lékařského stavu.

S plastickým chirurgem Bohdanem Pomahačem exkluzivně pro LKS

LKS 05/2019 18. 5. 2019 Jak nás vidí

Ostravský rodák MUDr. Bohdan Pomahač patří k lékařům, jejichž jméno zná celý svět. Vedl tým provádějící první úplnou transplantaci obličeje v USA, která byla zároveň celosvětově teprve třetí. K tomuto unikátnímu tématu transplantací obličeje – a to i z pohledu oboru zubního lékařství – směřovaly otázky redakce LKS, na něž nám dr. Pomahač ochotně odpověděl.

S docentkou Vlastou Merglovou o dětském zubním lékařství

LKS 05/2019 18. 5. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., chtěla původně studovat keramiku v Bechyni. Tajemná souvislost s prvním působištěm jejího pozdějšího plzeňského vzoru, učitele, a nakonec šéfa prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., legendárního českého pedostomatologa, je ovšem opravdu čistě náhodná. Studentce plzeňského gymnázia na tehdejším náměstí Odborářů (tehdy se tomu říkalo ještě dvanáctiletka) ovšem přírodopisec a zeměpisec Karel Drudík rozmluvil studium tělesné výchovy na pedagogické…

O duši pacienta ve spleti medicínských specializací a o lékařské etice s profesorem Pavlem Pafkem

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Jak nás vidí

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., je náš přední chirurg, který, jak určitě víte, měl ve své péči prezidenta Václava Havla nebo herečku Libuši Šafránkovou. A jak možná nevíte, má za sebou rovnou stovku transplantací plic. Dnes osmasedmdesátiletý emeritní přednosta III. chirurgické kliniky v Motole si ve svém stále nabitém programu udělal čas i na LKS a naše čtenáře. Konečně, jeho celoživotním…

S docentem Otakarem Brázdou o dějinách české medicíny

LKS 04/2019 21. 4. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., je uznávaným znalcem historie medicíny a stomatologie u nás. Patří od počátku 90. let k nejvýznamnějším autorům a konzultantům LKS pro tento obor. V poslední době si můžete v LKS číst seriál jeho dějepisných statí. Pan docent Brázda působí dodnes na stomatologické klinice, kde předává své zkušenosti českým i zahraničním studentům. Kdesi v jeho srdci…

S doktorkou Kateřinou Cajthamlovou o lékařské komunitě a dalších tématech k zamyšlení

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Jak nás vidí

MUDr. Kateřina Cajthamlová je internistka a systemická psychoterapeutka, propagátorka a popularizátorka medicíny a zdravého životního stylu. Také se již dlouho zabývá otázkami lékařské etiky, jak si mnozí asi pamatujete z jejího článku v LKS 5/2013. Tentokrát jsme pro ni připravili otázky ve spolupráci s MUDr. Zdeňkem Polednou, který jimi navázal na „svá“ témata k zamyšlení publikovaná v LKS.

Docentka Eva Záhlavová upsala svůj život pulpě a plzeňským studentům

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Rozhovor

Doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc., se sice narodila v Praze (1935), srdcem je ale Jihočeška a Plzeňačka. Díky svému otci, důstojníku Československé armády, si rodina v jejím dětství prošla víc lokalit, včetně Slovenska. Nakonec, po vzniku Slovenského štátu, rodina Salzerů opouští Trenčín, otec je suspendován a přijímá místo úředníka v budějovickém pivovaru. Znalci české divadelní scény teď možná zbystřili. Strýc…

O stomatologii a jejích perspektivách s Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Jak nás vidí

V křesle ministra zdravotnictví se od roku 1989 vystřídalo už hodně osobností. Někteří ministři Českou stomatologickou komoru vnímali jako důležitého partnera, jiní byli k problematice zubního lékařství poněkud vlažní... Současný ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, bezesporu patří k těm, kteří se o dění ve stomatologii zajímají a s naší Komorou je v pravidelném kontaktu. A ochotně také odpověděl na otázky redakce časopisu LKS.