LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Světový den ústního zdraví 2020

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Události

Příprava oslav Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který organizuje Světová federace zubních lékařů (FDI) vždy 20. března, pokračuje pravidelnými schůzkami organizačního týmu.

Z kongresu ADA a FDI 2019 v San Franciscu

LKS 10/2019 19. 10. 2019 O čem se mluví

Heslo v podtitulku není z nějaké aktivisticko-pacientské akce, ale z největšího kongresu světa americké ADA (Americké stomatologické asociace) přímo v centru technologií a bohatství, v San Franciscu. Vždy velmi gigantická a odborně fundovaná událost letos byla i světovým kongresem spolupořádaným světovou stomatologickou organizací FDI ve dnech 4. – 8. 9. 2019.

Preventivní program Veselé zoubky má nové vítěze soutěže

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Události

Letos podeváté zamířili zástupci dm drogerie markt, s. r. o., do vybraných škol a nákupních center a zábavnou formou předváděli dětem správnou techniku čištění zubů, připomínali nutnost pravidelných návštěv zubního lékaře a pomáhali jim orientovat se v potravinách, které jim prospívají a které jim naopak škodí.

Studentská akce: Ve zdravé Praze zdravý zub

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Kliniky a studenti

Pražské Palackého náměstí patřilo 9. 4. 2019 opět studentům zubního lékařství 1. LF UK, kteří ani letos nezapomněli na důležitost prevence v orálním zdraví, vědomi si skutečnosti, že čistý zub se nekazí. Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR) ve spolupráci s firmami Curaprox a Listerine uspořádalo již 9. ročník úspěšné preventivní akce „Ve zdravé Praze zdravý zub“.

Světový den ústního zdraví s Komorou opět rekordní

LKS 05/2019 18. 5. 2019 O čem se mluví

Světový den ústního zdraví 2019 překonal všechna naše očekávání. Po úspěchu loňského ročníku jsme nevěřili, že bychom mohli dosáhnout lepších výsledků. A přesto se stalo. Samozřejmě nikoliv samo od sebe, za letošním počtem téměř 9500 účastníků preventivních akcí po celé ČR stojí pět měsíců poctivého úsilí dvacetičlenného kolektivu.

Světový den ústního zdraví 2019

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Události

Letošní ročník Světového dne ústního zdraví (SDUZ) je odstartován. Komora společně s partnery a spolupracujícími organizacemi opět připravila pestrý program akcí, které se v průběhu března soustředí na průvodní heslo oslav roku 2019 „Pečujte o svá ústa, vaše tělo to ocení“. Program oslav sledujte na: www.sduz.cz

Slavíme s Komorou Světový den ústního zdraví 2019

LKS 02/2019 17. 2. 2019 Události

Komorové přípravy dalšího ročníku Světového dne ústního zdraví (SDUZ) pokračují pravidelnými schůzkami s partnery a spolupracujícími organizacemi. Letošní ročník kampaně je součástí tříletého projektu Světové dentální federace (FDI) na téma „Zdravá ústa, zdravé tělo“, který byl zahájen v loňském roce.