LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na referentky ASČ se můžete obrátit každý pracovní den

LKS 06/2020 20. 6. 2020 Co vás zajímá

Projekt Administrativa správních činností (ASČ) je plně funkční. Všichni členové ČSK se mohou s plnou důvěrou obracet se svými žádostmi a dotazy týkajícími se členství, ohlašování změn, celoživotního vzdělávání, členských příspěvků a vystavování různých potvrzení (např. o členství a bezúhonnosti, potvrzení preskripce apod.) na nové pracovnice Vnitřního oddělení – referentky ASČ, které tuto činnost komplexně převzaly od původních sekretariátů Oblastních komor.

Sledujte komorový web

LKS 06/2020 20. 6. 2020 Události

Průběžně aktualizované informace k „Financování zubních ordinací z veřejného zdravotního pojištění v době epidemie COVID-19“ sledujte na www.dent.cz (stránky Pro členy / Profil zubního lékaře / Vše o koronaviru)

Policie ČR žádá o pomoc

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Informace

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor obecné kriminality, žádá zubní lékaře o pomoc při pátrání po totožnosti neznámého muže.

Referentky ASČ převzaly agendu od sekretariátů oblastních komor

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Události

V lednu odstartoval projekt Administrativa správních činností (ASČ). Intenzivní školení a práci referentek nezastavila ani omezení v souvislosti s COVID-19, a proto se v současnosti všichni členové ČSK mohou s plnou důvěrou obracet se svými žádostmi a dotazy týkajícími se členství, ohlašování změn, celoživotního vzdělávání, členských příspěvků a vystavování různých potvrzení (např. o členství a bezúhonnosti, potvrzení preskripce apod.) na nové pracovnice Vnitřního…

Pokračujeme v poskytování informací ke COVID-19

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Události

Komora nadále průběžně zveřejňuje důležité informace týkající se koronaviru a jeho dopadu na provoz zubních praxí. Zde je přehled zdrojů, kde je operativně najdete.

Vybírání poplatků za dezinfekci při poskytnutí hrazené péče není přípustné

LKS 05/2020 23. 5. 2020 Poradny

V souvislosti s epidemií koronaviru jsem přijal v ordinaci řadu dosud nestandardních hygienických opatření. Používáme respirátory, ochranné štíty, pláště, mezi pacienty necháváme větší odstup na větrání, pacienti si musí dezinfikovat ruce a ústa. To vše zvyšuje náklady ordinace. Zavedl jsem proto poplatek za zvýšenou dezinfekci, který pacientům účtuji s tím, že si jej mají nechat proplatit u své zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny však odmítají…