LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kompenzace za tzv. 2. vlnu pandemie

LKS 06/2021 20. 6. 2021

Situace kolem kompenzací se průběžně vyvíjí, proto Komora informuje své členy podle aktuálního stavu těmito způsoby:

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 4. díl

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař vede zdravotnickou dokumentaci v rozporu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, a v rozporu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, a to zejména způsobem, kdy zdravotnická dokumentace je neprůkazná a z větší části nečitelná.

Ošetřovné z důvodu uzavření školy

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Poradny

Mám zaměstnankyně, které uplatňují nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy. Je možné, že každá má žádost s jiným datem uzavření školy?

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 3. díl

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Poradny

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař neposkytne vyšetření neregistrovanému pacientovi a ani následné akutní ošetření, jestliže se tato osoba dostaví k zubnímu lékaři ve zdravotním stavu, který pacienta bezprostředně ohrožuje na životě a zdraví.

Podnikové finance v kostce (nejen) pro zubní lékaře

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Co vás zajímá

Privátní zubní lékaři jsou současně i podnikateli. Článek je proto stručně a přehledně seznamuje s teoretickými principy a metodami moderního finančního řízení podniků. Současně poskytuje informace pro jejich využití v privátní stomatologické praxi a upozorňuje na problémové okruhy.

Stomatologie v době covidu tématem tiskové konference ČSK

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Reportáž

„Stomatologie v době pandemie COVID-19“ bylo téma tiskové konference Komory. Uskutečnila se dne 22. 4. 2021 v Braunově domě na Karlově náměstí v Praze za velkého zájmu novinářů. Zaznamenávalo ji přes patnáct mediálních zástupců včetně ČTK, televize TV NOVA, Prima a ČT.