LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologie nejvíce zasažena covidem z celé medicíny

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Co vás zajímá

Údaje zdravotních pojišťoven za 1. pololetí 2020 ukázaly, že nejvíce zasaženým segmentem medicíny (pokud nepočítáme velmi specificky zasažený segment lázeňství) je stomatologie s poklesem celkového objemu úhrad o 6,57 %, a to i přesto, že pro letošní rok vzrostly oproti roku předcházejícímu ceny jednotlivých výkonů.

Vzdělávací středisko ČSK informuje

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Události

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a k vládním opatřením, která zásadně omezují shromažďování a kontakt osob, muselo Vzdělávací středisko ČSK odpovídajícím způsobem omezit svoji činnost.

Skupinové profesní pojištění

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Co vás zajímá

Od 1. 1. 2014 je v platnosti rámcová pojistná smlouva 8601750275, která reaguje na změny právní úpravy občanského zákoníku a nabízí adekvátní možnosti pojistného krytí.

Znovu připomínáme: Do 31. 10. 2020 výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů ČSK

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Co vás zajímá

Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991. Z toho vycházejí i novelizované předpisy Komory, které zavedly tzv. výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů (označovanou také „klikací povinnost“).

Reforma řádů Komory

LKS 09/2020 19. 9. 2020 Co vás zajímá

V červnu 2020 schválil sněm Komory několik nových řádů, které v souhrnu tvoří tzv. velkou reformu řádů Komory. Jde o zcela nový organizační řád, který nahradil řadu dosavadních předpisů Komory, a o související úpravy řádu jednacího, volebního a disciplinárního.