LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rozhovor k volbám do orgánů Oblastní komory na funkční období 2021 – 2025

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Události

Letošní rok je po čtyřech letech opět rokem volebním – budou voleny orgány Komory a Oblastní komory na funkční období 2021 – 2025. Pro kvalitní funkčnost Komory je důležité zejména to, aby dobře pracovaly oblastní orgány a aby si členové ČSK do nich zvolili takové kolegy, k nimž mají důvěru a kteří je budou dobře zastupovat. Na to téma jsme požádali o rozhovor…

Volby do orgánů Komory a Oblastní komory na funkční období 2021 – 2025

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Události

Čtyři roky téměř uplynuly a před všemi členy České stomatologické komory stojí důležitý úkol – navrhnout vhodné kandidáty a na volebních sněmech zvolit do oblastních i centrálních orgánů nové členy nebo ve funkci potvrdit ty, kteří svou činností v uplynulém funkčním období získali důvěru zubních lékařů, které zastupovali. Podle volebního řádu ČSK (řád č. 3/2009, ve znění účinném od 1. 1. 2021)…

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo dotačním programem už 34 ordinací zubních lékařů

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Zájem o dotace z programu na podporu zřizování a udržení ordinací zubních lékařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb stále roste. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášen v roce 2016 a dotační program pro zubní lékaře byl vyhlášen v roce 2018 a v jejich rámci Ministerstvo zdravotnictví schválilo dotace v celkové…