LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Uzavřená diskuzní fóra ČSK: Jak se přihlásit a zapojit

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Události

ČSK připravila pro své členy, kteří si chtějí vyměňovat zkušenosti, konzultovat s kolegy své problémy nebo se obrátit na vedení Komory s nejrůznějšími dotazy, tedy diskutovat o záležitostech, které nejsou určeny široké veřejnosti, dvě uzavřená diskuzní fóra.

Ze 71. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Reportáž

V pořadí 71. jednání sněmu ČSK se konalo 18. – 19. května 2019 ve Špindlerově Mlýně. Opět bylo doslova nabité zásadními informacemi a hlavně rozhodnutími o další strategii Komory a o významných změnách ve vnitrokomorovém životě. Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 71. jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Orgány ČSK/Sněm).

Proč jsme změnili princip placení členských příspěvků?

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Co vás zajímá

Pokud začnete dělat v politice něco kontroverzního, velmi často začne věc žít svým vlastním životem a dočká se řady úprav, než vejde v platnost. Ale to je daň za pokrok. Pro mě tomu tak bylo i se změnou finančního řádu Komory, kterou nyní v květnu schválil sněm ČSK.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Z jednání revizní komise ČSK

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Události

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK se konalo ve Špindlerově Mlýně den před sněmem ČSK.

Setkání předsedů OSK ve Špindlerově Mlýně

LKS 06/2019 23. 6. 2019 Události

Další pravidelné setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo v pátek 17. 5. 2019 ve Špindlerově Mlýně a předsedové všech jednašedesáti OSK byli pozváni i na samotný průběh víkendového sněmu ČSK.