LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

XXXIX. valná hromada SSS ČR se konala v Praze

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Kliniky a studenti

Ve dnech 18. – 20. 10. 2019 se uskutečnila XXXIX. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR). Studenti Zubního lékařství z Prahy, Brna, Hradce Králové, Plzně a Olomouce se tentokrát sešli v Praze, v Kampusu Hybernská.

Úspěšný 2. ročník konference Snazší cesta k lepší praxi II

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Kliniky a studenti

V sobotu 19. 10. 2019 zaplnili účastníci konference Snazší cesta k lepší praxi II, kterou pořádá tým programu Young dentist, už podruhé sál v Univerzitním kampusu Bohunice v Brně. Tentokrát na ně čekalo ještě více přednášek než loni. A co se dozvěděli? Třeba jak vést svůj dentální tým, jak propagovat svou ordinaci nebo zvládat stres. Mezi řečníky se představili nejen zkušení…

Unikátní výstava v Olomouci

LKS 12/2019 14. 12. 2019 Kliniky a studenti

Při příležitosti jubilejního 10. ročníku mezinárodní konference zubních lékařů, dentálních hygienistek, sester a studentů „Víme, jak na zubní kaz“ uspořádala nezisková společnost Arak, o. p. s., spolu s Klinikou zubního lékařství LF UP a FN Olomouc ve Vlastivědném muzeu v Olomouci expozici nesoucí název Historie a současnost zubního lékařství aneb Víme, jak na zubní kaz.

Berlínské ADEE ukázalo úplně nové směry pro výuku studentů stomatologie

LKS 10/2019 19. 10. 2019 Kliniky a studenti

Začnu osobní vzpomínkou. Před lety jsem profesorovi Jiřímu Mazánkovi odpovídal za anglickou paralelku na 1. LF UK. Než k nám poslali studenty z nové, leč rychle prestižní univerzity v Malmö, přijeli nám vysvětlit, že klíčové jsou pro výuku počet a kvalita zhotovených zubních výplní, popřípadě korunek. Dostali jsme s panem profesorem asi hodinové školení a také nás pak každý týden na dálku kontrolovali, kolik…

Stomatologická klinika v Motole v novém

LKS 10/2019 19. 10. 2019 Fotoalbum

Dne 10. 9. 2019 byla po rekonstrukci celé dětské polikliniky slavnostně otevřena také novotou dýchající část patřící Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Redakce LKS byla u toho.

Výběrové řízení na školicí místa v ortodoncii na LF UP Olomouc

LKS 09/2019 14. 9. 2019 Kliniky a studenti

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc vyhlašují výběrové řízení na obsazení 4 školicích míst na ortodontickém oddělení kliniky Zubního lékařství pro přípravu ke specializační atestaci v oboru ortodoncie.

Pedostomatologové si připomněli významná výročí na slavnostní konferenci v Plzni

LKS 07-08/2019 21. 7. 2019 Odborné akce

Slavnostní konferenci při příležitosti 50. výročí založení Pedostomatologické sekce při Stomatologické společnosti ČLS JEP a životního výročí prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc., pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s Českou společností pro dětskou stomatologii a Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Plzni dne 14. 6. 2019.