LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dens Sanus Olomucensis – první ročník konference

LKS 11/2020 21. 11. 2020 Kliniky a studenti

  První ročník konference s názvem Dens Sanus Olomucensis proběhl ve dnech 18. až 19. 9. 2020 v Olomouci. Akce tak volně navázala na tradici odborných setkání pro lékaře v klinické praxi, započatých v Olomouci již v osmdesátých letech minulého století cyklem přednášek „Olomoucké stomatologické dny“. Reagovaly především na potřebu zvyšování znalostí v oblasti pedostomatologie a později pokračovaly jako „Pedostomatologické dny“, které se dodnes konají střídavě v…

Zkušenosti ze studijního pobytu na Mayo Clinic

LKS 10/2020 17. 10. 2020 Kliniky a studenti

Od září 2018 do července 2019 jsem absolvoval roční studijní pobyt na Mayo Clinic v Rochesteru, Minnesota, USA. Studijní pobyt byl součástí mého doktorského studia a také pilotním projektem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v rámci programu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“. Je zapotřebí napsat, že LF HK s touto institucí spolupracuje více než dvacet let na jiné odborné bázi. Zejména vzhledem k této…

Dcera Milady Horákové exkluzivně pro LKS

LKS 07-08/2020 25. 7. 2020 Události

Letos uplynulo 70 let od popravy JUDr. Milady Horákové. Den její popravy, 27. červen, byl vyhlášen významným dnem jako Den památky obětí komunistického režimu. Připomínáme, že její dcera Jana Kánská poskytla v roce 2013 našemu časopisu LKS exkluzivní rozhovor s titulem „O lidech, kteří se mě nebáli“ a podtitulem „Jana Kánská vypráví o roli, kterou v 50. – 60. letech v jejím životě sehrála pražská II. stomatologická klinika“.…

Studentský kongres i reprezentační ples se povedly

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Kliniky a studenti

Sdružení studentů stomatologie ČR navázalo na letitou tradici a v roce 2020 se opět uskutečnil Kongres SSS ČR. Akce proběhla v termínu 21. – 22. 2. 2020 v Hotelu Continental v Brně.

Dvacet let Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN v Brně

LKS 02/2020 15. 2. 2020 Kliniky a studenti

Dne 9. 11. 2019 zaměstnanci Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU oslavili dvacet let samostatného působení v rámci Fakultní nemocnice Brno. Kromě lékařů, sester i nezdravotnických zaměstnanců, kteří aktuálně na klinice pracují, byli samozřejmě pozváni i zaměstnanci bývalí.

Změny Pravidel pro čerpání z účtu klinik ČSK v roce 2020

LKS 01/2020 19. 1. 2020 Kliniky a studenti

Účet klinik ČSK již léta slouží především k individuální podpoře našich klinických pracovníků při jejich účasti na zahraničních stážích, kongresech a sympoziích či na úhradu registračního poplatku tuzemských vzdělávacích akcí mimořádného významu. Desítkám kolegů tak významně pomohl navštívit kvalitní zahraniční vzdělávací akce a zajistit, aby se přivezené informace a zkušenosti mohly rozšířit mezi naše zubní lékaře.