LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Šimon Belák (*1993) absolvoval v r. 2016 studium oboru zubní lékařství na LF Univerzity Palackého v Olomouci. V témže roce nastoupil na parodontologické oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc, kde začal studium doktorského studijního programu. Podílí se na teoretické a praktické výuce studentů zubního lékařství včetně výuky zahraničních studentů.

Kontakt

 simon.belakk@gmail.com

Články autora