LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Renata Broncová (*1979) absolvovala v roce 2005 magisterský studijní obor Stomatologie na LF UK v Plzni. Od téhož roku je zaměstnána jako lékař-učitel Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové, nejdříve na protetickém a nyní na dětském oddělení. Podílí se na výuce českých i zahraničních studentů. V květnu tohoto roku složila atestační zkoušku v oboru Klinická stomatologie. Je autorkou několika přednášek na různých odborných setkáních.

Kontakt

 renata.broncova@fnhk.cuni.cz

Články autora