LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Irena Čápová absolvovala 1. LF UK v Praze v oboru všeobecné lékařství. Po promoci v r. 2005 krátce působila ve Všeobecné fakultní nemocnici na I. interní klinice hematoonkologie. Od r. 2006 pracuje jako ambulantní specialistka na Transfuzním a hematologickém oddělení v Oblastní nemocnici Kolín a od r. 2010 na částečný úvazek v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze na superspecializovaném úseku pro trombózu a hemostázu. Denně se zabývá problematikou přípravy koagulačně rizikových pacientů k operačním výkonům a řešením perioperačních krvácení. Z hematoonkologické problematiky se pak cíleně věnuje myeloproliferativním onemocněním a plazmocytomu.

Kontakt

 irena.capova@uhkt.cz

Články autora