LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Jonáš Celerýn (*1993) absolvoval obor Zubní lékařství na 1. LF UK v Praze v roce 2018 a od roku 2021 působí tamtéž jako externí učitel při praktické výuce studentů se zaměřením na záchovnou stomatologii. V roce 2016 během studia absolvoval stáž na Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM) v kanadském Edmontonu. Během studia se také úspěšně zúčastnil celorepublikového kola soutěže stratifikace dle Vaniniho ve frontálním úseku. Po absolvování nastoupil a doposud pracuje v soukromém zařízení Stomatologie Budějovická, s. r. o., v Praze, kde se zaměřuje na rozsáhlé funkční a estetické rekonstrukce defektních zubních oblouků a narušených vztahů mezi nimi, včetně implantologie. Již druhým rokem je zapojen do vzdělávacího programu Curriculum ČADE a absolvoval školení BIG Veneer Course na BELOGRAD Academy.

Kontakt

 jonas.celeryn5@gmail.com

Články autora