LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Miroslava Chalupová (*1991) ukončila studium oboru stomatologie na LF UK v Plzni v r. 2015. Téhož roku nastoupila do postgraduálního studijního programu, kde se věnuje tématu orálního zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Současně je zaměstnána ve FN Plzeň, kde pracuje na oddělení záchovné stomatologie. Je řešitelkou grantového projektu a podílí se na preklinické a klinické výuce studentů.

Kontakt

 chalupovam@fnplzen.cz

Články autora