LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jindřich Charvát, CSc., po ukončení studia na 1. LF UK v Praze v r. 1976 nastoupil na pražskou stomatologickou kliniku, kde se dodnes podílí na výuce studentů. V r. 1991 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Nesponové kotevní prvky u částečných snímatelných a hybridních zubních náhrad. V r. 2012 absolvoval atestaci Klinická stomatologie. V r. 1992 vybudoval privátní stomatologickou praxi ve Statenicích. Je členem výboru České společnosti protetické stomatologie. Jako člen EPA (European Prosthodontic Association) byl po složení evropských zkoušek jmenován v r. 2010 EPA Recognised Specialist in Prosthodontics. Pravidelně přednáší v ČR i v zahraničí a publikuje v českých i zahraničních časopisech. Absolvoval řadu stáží a školení v zahraničí, např. v Karolinska Institutet ve Švédsku, u soukromých lékařů v Rakousku a v Německu.

Kontakt

 charvat2@volny.cz

Články autora