LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Jan Dražan (*1979) ukončil studium stomatologie na 1. LF UK v r. 2004. Do r. 2008 byl zaměstnán v privátní praxi ve Slaném a od tohoto roku působí ve stomatologickém centru Dentkomplex (Slaný). Je členem Implantologického klubu ČR a České parodontologické společnosti. Parodontologii se věnuje od r. 2007, implantologii od r. 2008. Je absolventem Implant and Aesthetic Academy SK (2013). Od r. 2013 se věnuje přednáškové činnosti na témata implantologie, parodontologie a autotransplantace zubů.

Články autora