LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. et MUDr. Jan Duška po absolvování LF UK v Hradci Králové v roce 2006 (obor Stomatologie) nastoupil na Stomatologickou kliniku LF UK a FN v Hradci Králové nejprve na protetické oddělení a později na oddělení dentoalveolární a maxilofaciální chirurgie, kde pracuje doposud. Po absolvování oboru Všeobecné lékařství (2008) na téže fakultě byl zařazen do atestačního oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Přípravu ukončil atestační zkouškou v roce 2016. Nyní se věnuje především léčbě onemocnění temporomandibulárního kloubu a podílí se na výuce studentů.

Kontakt

 hduska@seznam.cz

Články autora