LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D., (*1964) absolvoval v r. 1988 stomatologický směr na LF UK v Hradci Králové. V r. 1991 získal atestaci I. stupně ze stomatologie, v r. 1997 specializační atestaci v oboru stomatologická chirurgie. Od vstupu do praxe působil na odděleních ÚČOCH jako sekundární lékař, nejprve v ÚVN Praha, poté v Krajské nemocnici Liberec, kde od r. 1988 zastává funkci primáře oddělení ÚČOCH. Absolvoval řadu zahraničních odborných kurzů (Rakousko, Portugalsko) a stáží (Mayo Clinic, Rochester, USA; Stockholm, Švédsko; Tokio, Japonsko) zaměřených na maxilofaciální chirurgii a implantologii. V r. 2017 ukončil doktorandské studium na LF UK Hradec Králové. Je autorem 15 publikací v české odborné literatuře, spoluautorem 4 impaktovaných publikací v zahraničních časopisech a spoluautorem 2 kapitol v odborné literatuře.

Kontakt

 ladislav.dzan@seznam.cz

Články autora