LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Mária Frolo vystudovala zubní lékařství na LF UK v Plzni, kde promovala v roce 2017. Od té doby pracuje na protetickém oddělení Stomatologické kliniky FN Plzeň, kde se aktivně podílí na výuce pregraduálních studentů, a v Pražském centru dentální implantologie. V rámci svého doktorského studia se věnuje využití implantátů ve snímatelné protetice.

Kontakt

 mariasmkv@gmail.com

Články autora