LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Ladislav Gregor ukončil studium stomatologie na Masarykově univerzitě v Brně v r. 2005, kde do r. 2007 působil jako asistent. Od r. 2007 je asistentem na oddělení záchovné stomatologie a endodoncie na Univerzitní klinice v Ženevě (Švýcarsko). V současnosti dělí svůj pracovní čas mezi Univerzitní kliniku v Ženevě, kde má na starosti praktickou výuku studentů zubního lékařství, výzkum nových dentálních materiálů na Univerzitě v Amsterdamu ACTA a zubní kliniku Sorriso v Brně, kde se zaměřuje na estetickou stomatologii a implantologii. Ve spolupráci s prof. Krejcim (Ženeva) a prof. Feilzerem (Amsterdam) se zabývá výzkumem kompozitních materiálů a adhezivních systémů. Publikoval několik článků na téma adhezivní stomatologie (Journal of Adhesive Dentistry, American Dental Journal, Journal of Prosthetic Dentistry), přednáší a vede praktické kursy na téma adhezivní stomatologie (Švýcarsko, Řecko, Velká Británie, Maďarsko, Slovensko).

Kontakt

 ladislav.gregor@seznam.cz

Články autora