LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Monika Habláková (*1996) je absolventkou oboru zubního lékařství na LF Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 2019 nastoupila na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN v Ostravě, kde pracuje doposud. Je zařazena v předatestační přípravě v oboru orální a maxilofaciální chirurgie a věnuje se spánkové medicíně.

Kontakt

 monika.hablakova@fno.cz

Články autora