LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Pavel Hájek (*1956) absolvoval studium stomatologie na FVL UK v Praze (1981) a nejprve působil jako územní a závodní stomatolog v Čáslavi, Vrdech a v Praze. Od r. 1987 pracoval na lůžkovém oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie II. stomatologické kliniky FVL a 1. LF UK v Praze. Od r. 1996 působí jako odborný asistent na Stomatologické klinice 3. LF UK v Praze. Věnuje se především orální chirurgii a dentální implantologii, včetně implantologie u rozštěpových vad obličeje, je konzultantem Traumacentra FN Královské Vinohrady. Absolvoval zahraniční odborné stáže a pobyty v Řezně, Curychu a Göteborgu. V současné době zastává funkci primáře a zástupce přednostky Stomatologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.

Články autora