LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D., (*1980), absolvoval studium oboru stomatologie na LF UP v Olomouci v r. 2005. V r. 2012 ukončil postgraduální studium na LF UP Olomouc. Od r. 2005 je zaměstnán jako odborný asistent konzervačního oddělení na Klinice zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci. Specializuje se na záchovné zubní lékařství a mikroskopickou endodoncii. Podílí se na teoretické a praktické výuce studentů zubního lékařství včetně výuky zahraničních studentů. Je autorem a spoluautorem přednášek v oblasti endodoncie a konzervačního zubního lékařství, 9 odborných publikací a vytvořil pilotní projekt e-learningové sekce na LF UP. Absolvoval různá školení v oblasti estetického zubního lékařství a endodoncie v ČR a v zahraničí (Švýcarsko, r. 2009).

Kontakt

 harvan_l@seznam.cz

Články autora