LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., (*1980) absolvoval studium oboru stomatologie na LF UK v Plzni v r. 2004, v r. 2007 pak obor všeobecné lékařství na téže fakultě. Od r. 2007 byl zaměstnán jako odborný asistent Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni, nejdříve na ambulanci ústní chirurgie, poté na oddělení ÚČOCH. V současnosti vykonává post přednosty Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni.  Atestaci v oboru orální a maxilofaciální chirurgie složil v r. 2015. V r. 2016 ukončil doktorandské studium z oboru patologie na LF UK v Plzni. Odborně se zajímá o onkologická onemocnění orofaciální oblasti a problematiku patologických stavů čelistních kostí.

Kontakt

 hauerl@fnplzen.cz

Články autora