LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Hana Hecová, Ph.D. (*1953) ukončila studium stomatologie na LF UK v Plzni v r. 1977 a téhož roku nastoupila na Stomatologickou kliniku LF UK a FN v Plzni, a to nejprve jako sekundární lékařka, od r. 1989 jako odborná asistentka. V r. 1982 složila atestaci I. stupně a v r. 1992 atestaci II. stupně v oboru stomatologie, v letech 2007 až 2010 absolvovala doktorandské studium Ph.D. V současnosti pracuje na oddělení záchovné stomatologie a podílí se na výchově pregraduálních a postgraduálních studentů. Je autorkou více než 30 článků v odborných časopisech a dvou skript pro pregraduální výuku. V posledních letech byla řešitelkou několika grantových projektů.

Články autora