LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Ondřej Heneberk (*1989) absolvoval v roce 2015 obor Zubní lékařství na LF UK v Hradci Králové. Od téhož roku je zaměstnancem Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové na protetickém oddělení. Převážně se věnuje zhotovení suprakonstrukcí na dentální implantáty, dále se podílí na teoretické i praktické výuce českých i zahraničních studentů. Od roku 2017 je zařazen do specializačního vzdělávání oboru Klinická stomatologie

Kontakt

 henebeo@lfhk.cuni.cz

Články autora