LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Barbora Hocková (*1994) absolvovala studium v oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v r. 2018, od r. 2019 je zařazena v postgraduálním vzdělávání. Od ukončení studia na Univerzitě Palackého pracuje v pozici sekundárního lékaře na Klinice maxilofaciální chirurgie Slovenské zdravotnické univerzity a FNsP F. D. Roosevelta v Banské Bystrici.

Kontakt

 barbora.hockova@gmail.com

Články autora