LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Bc. Nelly Hošková v roce 2022 absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, bakalářský obor Dentální hygiena. Od té doby působí jako dentální hygienistka v privátní praxi Stomatologického centra Anděl v Praze. Již během studia se věnovala problematice bezdýmných tabákových výrobků a jejich vlivu na dutinu ústní, na toto téma napsala bakalářskou práci. Jejím cílem je šířit osvětu o těchto výrobcích mezi mladými dospělými a odbornou veřejností.

Kontakt

 nellhoskova@seznam.cz

Články autora