LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Narodil se v roce 1943, žije v Kroměříži a po celý svůj profesní život působil jako praktický zubní lékař. Jeho velkým koníčkem je psaní. Tematika jeho prací je různorodá, věnoval se zejména problémům nemocného člověka, jeho pocitům, východiskům z krize, kterou nemoc přináší. Laděním jsou jeho povídky spíše lyrické a poetické. Větší množství povídek mu vyšlo časopisecky a možná se vám, pravidelným čtenářům LKS, vybaví, že jste se s některými z nich mohli před pár lety setkat i na stránkách našeho časopisu. Knižně publikoval doposud pětkrát a často ve svých prózách vyprávěl příběhy prožité v zubní ordinaci. Například v nakladatelství Alfa-Omega vydal v r. 2017 knížku „Zubní ordinace s vyhlídkou“ (psali jsme o ní v LKS 9/2017), v r. 2018 autobiografickou novelu „Všichni strážní andělé“ a letos knihu „Jako šafránu“. Svému koníčku se věnuje i nyní v důchodu a tuto povídku „Okamžik návratu“ zaslal redakci LKS, aby „...kolegy a nejen ty starší potěšila“.

Články autora