LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Filip Hromčík, Ph.D., (*1991) ukončil v roce 2016 studium zubního lékařství na LF MU v Brně. V témže roce začal pracovat na oddělení orální a maxilofaciální chirurgie Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Od roku 2018 dělí svůj pracovní čas mezi práci na parodontologickém oddělení FN u sv. Anny v Brně a mezi privátní praxi. V rámci doktorského studia se věnoval hojení parodontálního zánětu a v roce 2021 obhájil disertační práci na téma „Terapie parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinů“. Spoluúčastní se na teoretické a praktické výuce parodontologie na LF MU. Podílel se na publikaci čtyř originálních prací v impaktovaných časopisech, z toho u dvou jako prvoautor, a několika dalších recenzovaných nebo popularizačních textů. Příležitostně přednáší na tuzemských a zahraničních konferencích.

Kontakt

 filiphromcik@mail.muni.cz

Články autora