LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Filip Hromčík (*1991) ukončil v r. 2016 studium oboru zubní lékařství na LF MU v Brně. V témže roce začal pracovat na Oddělení orální a maxilofaciální chirurgie Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Od r. 2017 dělí svůj pracovní čas mezi práci na chirurgickém a parodontologickém oddělení FN u sv. Anny v Brně a mezi privátní praxi. V r. 2015 zvítězil se svou přednáškou na mezinárodní soutěži mladých autorů v rámci World Dental Congress of IADS v Bangkoku. V r. 2015 absolvoval šestiměsíční studijní pobyt na LF univerzity Tor Vergata v Římě a v r. 2017 dvouměsíční parodontologickou stáž na LF univerzity v Sassari, Itálie. Podílí se na teoretické i praktické výuce studentů zubního lékařství, všeobecného lékařství a zubních instrumentářek. Je studentem třetího ročníku doktorského studijního programu Stomatologie na LF MU.

Kontakt

 filiphromcik@mail.muni.cz

Články autora