LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Jan Hulvert (*1992) v roce 2017 absolvoval obor stomatologie na 1. LF UK v Praze. Po absolutoriu pracoval v soukromých ordinacích v Táboře u MUDr. Ilji Bozadžieva a v Praze u MUDr. Alice Matlové. Od července roku 2018 pracuje na dentální klinice 3DK. Je členem České akademie dentální estetiky a pravidelně se účastní vzdělávacích akcí jak českých, tak zahraničních. V letech 2019 a 2020 vyhrál soutěž o nejlepší estetickou rekonstrukci roku.

Kontakt

 hulvert@3dk.cz

Články autora