LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Markéta Janovská absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékařství, v roce 2014. Od té doby působí jako lékařka Oddělení orální medicíny Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Od roku 2015 je lektorem studentů 1. LF UK a externím pedagogem podílejícím se na výuce dentálních hygienistek. V roce 2020 získala specializovanou způsobilost v oboru klinická stomatologie. Je držitelkou certifikace udělené European Association of Oral Medicine a absolventkou programu Tobacco Treatment Specialist (Mayo Clinic). V roce 2021 získala titul Academic Fellow udělený American Academy of Oral Medicine. V roce 2021 absolvovala stáž na Mayo Clinic, kde se věnovala problematice současného výskytu orálního lichen planus a genitálního lichenu a orálním projevům nespecifických střevních zánětů. V rámci postgraduálního studia se zabývá preventivním přístupem k orálnímu lichen planus. Ve své odborné činnosti se rovněž věnuje komplikacím v orofaciální oblasti u pacientů po transplantaci orgánů.

Kontakt

 marketa.janovska@vfn.cz

Články autora