LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MDDr. Simona Jelínková, rozená Halamová, (*1990) promovala v roce 2014 na 1. LF UK v Praze (obor zubní lékařství). Od stejného roku pracuje na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN v Motole. V roce 2018 složila atestační zkoušku z oboru Klinická stomatologie. Od roku 2014 je zařazena do doktorského studijního programu biomedicínská informatika. Podílí se na výuce české i anglické paralelní třídy studentů všeobecného lékařství a aktivně se účastní tuzemských i zahraničních konferencí.

Kontakt

 simona.jelinkova@fnmotol.cz

Články autora