LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Petr Jindra, Ph.D., dokončil specializační vzdělávání v ortodoncii v roce 2008. Pracuje ve své ortodontické praxi v Českých Budějovicích a pravidelně dojíždí jako externí lékař na ortodontické oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK v Praze. Je Ph.D. v oboru Lékařská biofyzika. Zajímá se především o filozofii zubního lékařství a ortodoncie a o statistiku.

Články autora