LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ing. Jan Kamprle (*1978) absolvoval v r. 2005 obor biomedicínské a rehabilitační inženýrství na strojní fakultně ČVUT v Praze. Od r. 2005 pracuje v odd. návrhu a vývoje ve Výzkumném a vývojovém centru dentální implantologie a tkáňové regenerace LASAK. V roce 2013 byl hlavním konstruktérem implantačního systému BioniQ®.

Kontakt

 kamrple@lasak.cz

Články autora